OSO har levert sju rustfrie 5000 liters industriberedere til Orklas nye fabrikk på Stranda i Møre og Romsdal. Fabrikken er dedikert til Pizza Grandiosa-produksjon.

Vellykket satsing i Sverige

OSO Hotwater tar stadig nye markedsandeler:

0

For 6 år siden kjøpte OSO Hotwater en sveisebedrift i Åmål i Sverige for produksjon av marine og industrielle storberedere. Det har samtidig gitt bedriften et fotfeste i det svenske markedet, forteller markedssjef Ola Semb.

Gjennom OSO Manufacturing AB i Åmål har de spesialisert seg på tilpassede maskineringstjenester, og produserer avanserte prototyper av store rustfrie beredere for det globale markedet. Det vil si beredere opp til 15000 liters volum.

Samtidig har etableringen i Sverige gitt et gyllen anledning til å få innpass i det svenske markedet, og Semb gleder seg over at de nå for alvor begynner å se resultater.

Gode signaler

I Sverige selger de produktene gjennom grossisten Ahlsell, som er store i nabolandet. Men han legger ikke skjul på at det ikke er gjort av seg selv, da våre naboer i øst er svært patrioter av seg og skeptiske til å slippe nye produkter inn på markedet. I mange år har Nibe vært enerådende.

– Vi ansatt en salgssjef for ett års tid siden, nettopp for å få opp salget i Sverige. Jeg har også selv vært bortom for å snakke med kjedene, og jeg er ikke i tvil om at tiden er moden nå for en offensiv.

– 2019 blir fantastisk bra i forhold til hva vi hadde som mål, og framtidsutsiktene er lyse, sier OSO Hotwaters markedssjef Ola Semb. I tillegg til det nordiske markedet, har selskapet store leveranser blant annet i land som England og Russland.

– Mange av de jeg har hatt kontakt med, gir signaler om at de absolutt trenger et alternativ til Nibe. Derfor er stemningen og timingen bra til at vi kan få et skikkelig fotfeste, selv om de også benytter emaljert beredere og beredere i kobberforet stål.

– Omsetningen er absolutt på vei opp i Sverige, og det bor jo en del mennesker der. Derfor er det et spennende og interessant marked for oss. Jo, jeg tror Sverige vil løsne skikkelig nå, konkluderer han.

Økende interesse

Tidligere kunne ikke OSO levere rustfrie beredere større enn 1000 liter. Ved behov for større volum måtte dette dekkes av beredere produsert i kobberforet stål, som produseres med en mer komplisert og kostnadskrevende prosess.

Takket være nyinvesteringer i maskiner og utvikling av nye metoder og prosesser vil OSO nå kunne levere toppkvalitets industriberedere i rustfrie kvaliteter helt opp i 15000 liters volum, samtidig som de fortsatt er like fleksibel som før på å tilpasse seg kundens behov og spesielle ønsker med tanke på anslutninger, effekt, varmeoverføringskapasitet osv.

Dette har tatt OSO til en ledende posisjon i storberedersegmentet i Europa. Og interessen er stadig økende både i inn- og utlandet, skal vi tro markedssjefen.

En av få leverandører

– Ja, det er ikke mange produsenter i hele verden som kan levere så store tanker i 10 bar trykklasse, som de vi lager i Åmål nå. Og markedet er godt for slike dimensjoner, selv om det langt fra er melk- og brødvarer vi snakker om.

Nylig ble et komplett anlegg med rustfrie OSO industriberedere startet opp i Orklas nye fabrikk på Stranda i Møre og Romsdal. Fabrikken er dedikert til Pizza Grandiosa-produksjon.

Anlegget bestående av sju rustfrie 5000 liters industriberedere. Brødrene Dahl AS har vært grossistpartner på anlegget, og har bidratt med kompetanse og leveranse av både beredere og nødvendig utstyr.

– I tillegg leverer vi i disse dager seks 5000-litere til et fiskemottak i Nord Norge. Det er slike type anlegg som trenger å akkumulere mye varmtvann vi primært snakker om for disse dimensjonene – hvor det går en tank per trailer, for å sette det i riktig perspektiv.

Innovasjon og investeringer

– Selv om vi har konkurrenter i markedet, har jeg stor tro på at vi skal holde posisjonen også i årene som kommer takket være at vi er et svært fremoverrettet og innovativt selskap. OSO investerer kontinuering i utvikling av kompetanse og produksjonsressurser for å kunne tilby produkter tilpasset markedets behov.

– Det betinger samtidig at vi må være konkurransedyktige på pris, som kan være en utfordring ved å selge via den tradisjonelle verdikjeden – spesielt her til lands. Vi må hele tiden ha fokus på prisbildet i forhold til distribusjonen, og må finne den optimale måten å nå fram til markedet, understreker han.