Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

– Velkommen til dialog, Lars Myhre!

Marianne Røiseland i RørNorge svarer Lars Myhre i Boligprodusentene:

0

– Jeg er uenig bildet Boligprodusentenes Forening tegner av rørleggerbedrifter og tror ikke byggene blir bedre eller konfliktene færre, når deres tekniske sjef Lars Myhre sier han vurderer å overta noen av arbeidsoppgavene til rørentreprenøren.

Marianne W. Røiseland, administrerende direktør  hos Rørentreprenørene Norge, reagerer med forundring over Lars Myhres uttalelser til VVSforum 22. mars. Her hevder han at rørleggerne henger etter i prosjekteringsfasen, ikke prosjekter godt nok i starten og at evnen og viljen til å henge med, mangler.

Les også: – Rørleggerne henger etter på detaljprosjektering

Føler og synser
– Våre medlemmer ber om kontroller og tilsyn for å holde et høyt faglig nivå i bransjen. Myhre føler og synser i VVSforum. Han påpeker selv; “jeg har ingen statistiske undersøkelser”. Han snakker med andre ord om sine inntrykk og hva han føler.

Røiseland mener det er umulig å forholde seg til den type kritikk. Den føles likevel så urimelig at det er fristende å være usaklig tilbake, sier hun til VVSforum.

–  For mitt inntrykk er at alle våre bedrifter har eksempler på at det kan være vanskelige byggherrer og rådgivende ingeniører uten praktisk kompetanse, som er problemet.  Jeg skal la være å legge slike inntrykk til grunnen, for vi kommer ikke langt ved å angripe hverandre slik Myhre legger opp til.

Valgte å stå utenfor
– Det siste året har ni organisasjoner i byggenæringen gått sammen for å se hvordan konfliktnivået i bransjen kan dempes. Dessverre valgte Boligprodusentene å stå utenfor den prosessen, påpeker hun.

– Legger jeg godviljen til, så kan Myhre og Boligprodusentene tolkes dit at de nå er blitt opptatt av sunne og gode byggeprosesser. Det er i så fall gledelig.  Boligprodusentene vil bli tatt godt imot dersom de vil være med å løse dyre konflikter. Hvert år forsvinner milliarder av kroner i strid og uenighet i næringen vår. Det burde være unødvendig.

Dårlig samhandling
Røiseland viser til at oppsummeringen fra alle som har vært involvert i prosessen med å redusere konfliktnivået, tegner et ganske klart og samstemt bilde: Årsaken til konfliktene er blant annet dårlig samhandling, mangelfull dialog, avvik fra kontrakter, sen involvering, mye innleid arbeidskraft og tøffe bonuskrav.

– Skal vi løse disse problemene må også Boligprodusentene på banen. Jeg håper det skjer, for gevinsten er stor i form av bedre boliger og en sunn og attraktiv næring!