Sondre Kvalem Seljelid, salgsingeniør i Tafjord Kraftvarme og medlem av faggruppen.

Ny veileder for legionella fra Norsk Fjernvarme

Gjennomsnittlig varsles det rundt 40 tilfeller av legionærsykdom per år i Norge, men eksperter antar det er store mørketall. I nyere tid har det vært to større utbrudd av legionærsykdom, det første i Stavanger i 2001 og det andre i Østfold i 2005.

0

Nå har teknisk faggruppe i Fjernvarmeforeningen utarbeidet en ny veileder for forebygging og behandling i varme- og tappevannsanlegg.

– Bakgrunnen for veilederen er at fjernvarmebransjen ser at om vi skal utvikle energieffektive lavtemperaturanlegg må vi også ivareta problematikken med Legionella. Vi har derfor innhentet informasjon fra Statkraft Varme sin rapport som ser på alternative behandlingsmetoder for tappevann. Vi har også hentet mye fra veilederen til Folkehelseinstituttet. I tillegg har vi hatt møter for å diskutere relevant informasjon for veilederen, sier Sondre Kvalem Seljelid, salgsingeniør i Tafjord Kraftvarme og medlem av faggruppen.

Han forteller at de vektlegger tilgjengelige behandlingsmetoder og konkretiserer det som allerede er godt dokumentert.

– Veilederen fungerer som et oppslagsverk som gjør det enklere å svare på hvilke metoder som er best i de ulike anleggene. Kunnskapen om Legionella er varierende og det er fortsatt usikkerhet rundt kravene, anbefalinger, og hva som er aksepterte metoder. Nå ønsker vi å gjøre denne kunnskapen mer tilgjengelig, sier han.

Behandlingsmetoder
Veilederen gir informasjon om varmebehandling, manuell varmebehandling, automatisk spyling, biologiske barriere ved vanninntak eller ved forbrukssted, mikro- ultrafiltrering, anodisk oksidasjon, UV-stråling, biocidbehandling og desinfisering med kjemikalier, kloroksid, hydrogenperoksid og sølv, samt kobber- og sølvioner. Nå jobber vi for å spre veilederen i bransjen.