Ny veileder om helse- og miljøskadelige stoffer i bygg

En ny veileder hjelper deg å velge bort skadelige stoffer i byggeprosessen. Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) og Miljødirektoratet står bak veilederen, hvor også BNL har bidratt. Helse- og miljøskadelige stoffer kan gi utfordringer for den som bruker dem underveis i en byggeprosess, men også på sikt.

0

De påvirker inneklimaet i bygninger, og før eller senere blir stoffene til avfall som skal håndteres.
– Arbeidsgiveransvaret er innlysende viktig for mange av våre medlemsbedrifter, og vi ser at sirkulær-tankegangen rundt materialer er på full fart inn i en rekke ambisiøse byggeprosjekter. Så det er mange gode grunner til å tenke gjennom hvilke stoffer du velger å bruke i et prosjekt, understreker administrerende direktør Thor Lexow i VKE.

Lister opp verstinger
Den nye veilederen beskriver blant annet hvilket ansvar de ulike aktørene i et byggeprosjekt har, og hvor det er mest sannsynlig å finne produkter med helse- og miljøskadelige stoffer.

Isolasjon er eksempel på en produktgruppe hvor det gjelder å være på vakt, og det omfatter alle typer – også cellegummi. For isolasjon handler det særlig om å unngå siloksaner og bromerte flammehemmere.

Membraner, primere, sparkelprodukter og avrettingsmasser er en annen produktgruppe. Her er særlig ftalater og siloksaner stoffer du bør unngå.

Tips til alternativer
Hva kan du gjøre i stedet? Det enkleste er å velge et annet alternativ, det vil si et annet produkt eller en annen løsning. Da kan det være nyttig å bruke forhåndsvurderte produkter, som for eksempel er merket med Miljømerket Svanen eller EU Ecolabel (Blomsten).

Et mer krevende alternativ er å gjøre en såkalt substitusjonsvurdering, hvor du selv skaffer informasjon om innholdet av stoffer og vurderer om de er helse- og miljøskadelige.
Hvordan du gjør dette, er nøye beskrevet i veilederen.

Den ble revidert og oppdatert i desember 2018, er på 16 oversiktlige sider og du kan laste den ned fra DiBks hjemmeside her.