Salgs-og markedssjef Stine Anda Pedersen og daglig leder Øystein Kjellsen merker at rørkjeden får stadig flere oppdrag innenfor prosjektmarkdet.

VB spiser markedsandeler i et presset prosjektmarked

- Vi tilbyr noe annet en de andre rørkjedene

0

– Utviklingen i markedet er generelt sett positiv og vi opplever optimisme over hele landet. Vi har en større andel oppdrag innen prosjekt og proffmarkedet, enn vi har på privatmarkedet. Selv om det er tøft å tjene penger i prosjektmarkedet, noe jeg tror de fleste i vår bransje opplever, er utviklingen positiv. Vi har kommet oss gjennom en tøff periode med lav oljepris, og det tar alltid litt tid å få prisene opp igjen. Nå ser vi at byggeaktiviteten er økende, også utenfor Oslo, sier Øystein Kjellsen, daglig leder i VB.

Økende medlemsmasse
VB opplever nå vekst i antallet medlemmer og har satt tydelige mål om videre vekst i markedet.

– Årsaken til veksten i medlemsmassen kommer av at vi tilbyr noe annerledes enn de andre kjedene. Vi tilbyr blant annet et medlemskonsept for bedrifter som jobber i prosjekt- og proffmarkedet. Omtrent 80 bedrifter tar del i våre avtaler med ulike forsikring- og saneringsaktører. Dette er unikt for VB og gir store fordeler for medlemmene, sier Stine Pedersen, salg- og markedssjef i VB.

Kjeden har satset på prosjekter innen forsikring, sanering, drift, og vedlikehold i mange år.

– Dette er ganske kompliserte oppdrag med strenge dokumentasjonskrav fra forsikringsselskapene. Vi har derfor utviklet gode verktøy sammen med forsikring- og saneringselskapene som gjør at oppdragene kan utføres effektivt. Alt handler om å levere mest mulig effektivt og vi jobber bevisst på at våre håndverkere skal gjøre det rett første gang. Dette tjenere både kunden og vi på, sier Kjellsen og tilføyer:

– Vi ligger i forkant av digitaliseringen i bransjen og ønsker alltid å kunne levere etter kundenes forventninger. Vi har derfor et eget kvalitetssystem, VB Smart, som gir medlemmene mange fordeler med tanke på å levere rett første gang. Vi har flere eksempler på at store entreprenører foretrekker å jobbe sammen med oss på grunn av dette systemet.

Opptatt av å bygge kompetanse
For å sørge for at medlemmene alltid besitter det siste av kompetanse har VB i flere år satset på egne kompetanseprogram.

– Vi satser også stort på kompetanseutvikling og har et eget kompetansesenter som vi har drevet i 10 år. Vi utvikler kompetanseprogrammer tilpasset bedriftene våre og lanserte i fjor høst et nytt kompetanseprogram, VB Lean. Slike programmer har stor verdi for medlemsbedriftene og sørger for høy kvalitet i prosjektene, sier Pedersen.

– Takket være gode systemer og høy kompetanse kan vi levere på en mer forutsigbar og effektiv måte. Kundene opplever at dokumentasjon vi kan levere er unik sammenlignet med andre håndverkere. Vi har strukturer og kompetanse som gir både medlemmene og kundene fordeler i prosjektgjennomføringen, sier Kjellsen.

Eget program for lærlinger
For å sørge for rekruttering til bransjen har kjeden utviklet et eget program for lærlinger. I dag har VB omtrent 150 lærlinger ute i medlemsbedriftene.

– Vi har nettopp gjennomført fem regionale samlinger for lærlinger med teori og praksis i sanitærfaget. Ved hjelp av dyktige kursholdere og egenproduserte kurskompendier innen sanitær og varme setter vi lærlingene på et nivå som gjør de enda bedre rustet for svenneprøven. En viktig del av programmet handler også om holdninger og kultur ute hos kunden. Tilbudet er kostnadsfritt for medlemsbedriftene og populært blant lærlingene. Vi vil fortsette å satse på kompetanse med håndverkeren i fokus, avslutter Kjellsen.