Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Vannskadene fortsetter å øke i 2019

Fem prosent økning i erstatninger på vannskader

0

Erstatning på vannskader var i tredje kvartal på totalt 2,3 milliarder for 2019, en økning på fem prosent fra i fjor, ifølge tall fra Finans Norge. Rørbransjen har lenge satset på kvalitet og kompetanse for å sørge for sikre og holdbare VVS-løsninger. Bransjen stiller seg derfor undrende til hvorfor skadene fortsetter å øke.

– Det er flere grunner til økende antall erstatninger for vannskader. For det første er det stadig flere forsikrede objekter og vi har flere tappepunkter i boliger og hytter. Videre har vi stadig mer interiør av verdi i for eksempel kjellere. Den siste tiden ser vi også at flere skader er relatert til kraftig nedbør på kort tid og mye av økningen skyldes skader som er typisk for slikt vær, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Finans Norge er finansnæringens hovedorganisasjon og representerer omtrent 240 finansbedrifter med 50 000 ansatte.

Jobber forebyggende
Neverdal forteller at også forsikringsbransjen er opptatt av å forebygge vannskader.

– Finansnæringen jobber sammen for å informere om tiltak som kan forebygge vannskader. Vi viser blant annet til en rekke varslingssystemer, kontroller av utstyr og oppfordrer til å sjekke rør når man pusser opp. Forsikringsselskapene informerer også om viktigheten av vinterstenging, forebygging av frostskader, bruk av stoppekraner og mye annet, sier hun.

– Hvordan føres statistikkene i forhold til årsakene til vannskader?

– Vi bygger våre statistikker på det som blir rapportert inn fra selskapene. Disse føres slik forsikringsselskapene ønsker, og ut fra hva som er hensiktsmessig for vår bransje. Vi er en medlemsorganisasjon som har våre statistikker liggende åpent ute for andre interesserte. Vi må dele inn i visse kategorier som vi har funnet hensiktsmessig over tid, men endringer og forbedringer vurderes med jevne mellomrom. Andre bransjer, som rørbransjen, kan naturlig nok ønske seg mer detaljer informasjon og andre oppdelinger, sier hun og utdyper:

– I noen saker med regress som skjer på nybygg dekkes ikke dette av forsikringsselskapene, men andre ordninger, og da justeres tallene noe når disse etter hvert trekkes ut.

Hun peker på at også DSB, Sintef, Norsk Vann og en rekke andre har informasjon om ulike forhold ved vannskader.

Eldre bygninger har flere skader
Antall skader i forbindelse med slitasje og elde øker, og skadeomfanget er ofte stort.

– Vi legger stadig vekt på at rør må skiftes ut og dimensjoneres riktig, og samarbeider med en rekke aktører på dette området. Heldigvis kommer det stadig mer utstyr som også begrenser håndverkerfeil. Vi er opptatt av forebyggende arbeid og gode samarbeidspunkter med myndighetene, avslutter Neverdal.