- Det er utfordrende å drive en mellomstor bedrift i dag, mener daglig leder i FLOW Group, Mads Meisingset. Fotograf: Emanuele Lombardo

– Utfordrende å drive en mellomstor rørleggerbedrift i dag

Mads Meisingset, FLOW Group

0

– De profesjonelle kundene krever at vi som leverandører er like profesjonelle som dem selv. Det er utfordrende for en mellomstor bedrift alene å holde tritt med kravene som markedet stiller, og utfordringene vil fortsette å øke, mener daglig leder Mads Meisingset i FLOW Group.

– Det er alt rundt selve leveransene som krever mer og mer av oss som driver en mellomstor bedrift. Kravene blir ikke mindre, når de profesjonelle kundene forventer at vi er like profesjonelle som dem selv, utdyper Mads.

Lange dager, men kom til kort
Mads fikk stadig flere og lengre kvelder på jobb for å sikre at rørleggerbedriften til enhver tid var oppdatert. Kvalitetssikringssystemet skulle holde mål med riktig dokumentasjon, og han skulle ha kontroll på lover og regler, nye metoder og systemer. Det kostet tid og kroner.

Å jobbe mer og mer var ikke en langsiktig løsning på hvordan vi skulle hevde oss i konkurransen i markedet og rigge oss for fremtiden

– Jeg innså at å jobbe mer og mer ikke var en langsiktig løsning på hvordan vi skulle hevde oss i konkurransen i markedet og rigge oss for fremtiden, beskriver han ettertenksomt.

Rettferdig eller ikke, en mellomstor bedrift blir sammenlignet med de største og beste aktørene i markedet. En kunde forventer at en leverandør er på nivå med de beste bedriftene.

– Det krevde mye ressurser av oss, og det ble mer og mer utfordrende å opprettholde en god inntjening. Det ble en vond sirkel, reflekterer Mads rundt sin tidligere hverdag som daglig leder og rørleggermester.

Også familien var vant til at ektemann og far jobbet mye. Mads har alltid vært arbeidsom og målrettet helt siden han startet å jobbe i familiebedriften om somrene på åttitallet, til han tok mesterbrev i 1994. Daglig leder-rollen i familiebedriften tok han på seg i 1999. Det falt seg helt naturlig for Mads å overta ledelsen av firmaet som faren, Vegard Meisingset, etablerte i 1949.

Som leder så han at noe måtte gjøres for å sikre bedriften og å utvikle den videre.

Vurderte å selge
Å selge familiebedriften til nasjonale entreprenører var en løsning som Mads vurderte.

Jeg vurderte å selge familiebedriften

– Det var fristende å la andre, større og velrenommerte aktører med alt av systemer på plass overta, innrømmer han.

Mads diskuterte dette i nettverket sitt av andre håndverksbedrifter i samme situasjon som han selv. Han var ikke alene om å tenke at en stor endring i tankesettet og måten de drev rørleggerbedriften på måtte til.

– Å selge var absolutt en løsning som vi vurderte for å styrke oss med hjelp fra eksterne. Samtidig kjente jeg det i magen at det ikke føltes riktig. Var den beste løsningen for bedriften å bli en filial som ble styrt av et sentralt hovedkontor? Kunne vi lage et alternativ med full lokal styring på bedriften og nærhet til eget marked? Og kunne vi gjøre det samtidig som vi høstet godene av å være tilsluttet et større, profesjonelt fellesskap? Hvordan kunne vi få til ett kontaktpunkt for de tekniske fagene for kundene våre?

Idéen om å samarbeide tettere sammen, at bedriftene ville samarbeide på tvers av fag, og at de ville bli enda mer profesjonelle for å bli attraktive for B2B-kundene, startet for alvor å gro.

Kundefokus ga tverrfaglig samarbeid
Diskusjonene ledet til beslutningen om å skape FLOW Group. Gjennom overbygget FLOW Group kan rørlegger-, elektro- og ventilasjonsbedrifter tilby innovative og kostnadseffektive løsninger innen teknisk infrastruktur til B2B-markedet i Norge.

Bedriftene opplevde at de tradisjonelle, forbrukerrettede håndverkerkjedene hadde lite fokus på profesjonalisering og systemer.

– Å gå sammen om å skape det vi syntes vi manglet i kjeden vi var tilknyttet, var både billigere for oss og desidert bedre. Bedre fordi vi kunne lære av hverandre og vi kunne dele beste praksis, sier Mads.

Kvalitetssystemet ble sentralt i FLOW-bedriftene
Et omfattende utviklingsarbeid startet umiddelbart i bedriftene i FLOW Group.

Fra å både jobbe med privat- og bedriftskunder, valgte bedriftene å rendyrke bedriftskundene. Å få på plass et skikkelig kvalitetssystem for å møte kravene til kundene var neste prioritering. Parallelt startet arbeidet med å ISO 9001-sertifisere bedriftene.

Etableringen av FLOW Akademiet var et annet viktig grep som det strategiske partnerskapet gjorde for å sikre kompetansen på fag, drift, kvalitet og ledelse.

Saken fortsetter under bildet

– Å gå sammen om å skape det vi syntes vi manglet i kjeden vi var tilknyttet, var både billigere for oss og desidert bedre. Bedre fordi vi kunne lære av hverandre og vi kunne dele beste praksis, sier Mads. Fotograf: Emanuele Lombardo

– I dag vil jeg understreke at kvalitetssystemet og ISO 9001-sertifiseringen er våre fremste konkurransefortrinn. Vi hadde aldri kommet dit vi er i dag, om vi ikke hadde samarbeidet om å få på plass det vi trenger for å bli attraktive i markedet, forteller Mads.

At flere bedrifter delte både utviklingskostnader og erfaringer, gjorde det mulig.

Flyttet kompetansen og erfaringen ut av hodene og inn i systemene
Mads opplevde at bedriftene ble sårbare, i og med at all kunnskap og kompetanse satt i hodene til noen få personer. Heller ikke hos oss var så mye skrevet ned. Kunnskapen satt i hodene på nøkkelpersoner. Det førte til at vi ofte opplevde at ferier, sykdom eller når noen sluttet, ble veldig utfordrende.

Kvalitetssystemet i FLOW-bedriftene har de utviklet selv, med utgangspunkt i deres arbeidsprosesser og eksisterende dataløsninger hvor de har tatt i bruk alle mulighetene som ligger der. Rørentreprenørene Norge sitt kvalitetssystem er også tatt hensyn til.

– Selve oppbyggingen av kvalitetssystemet er likt for hvert fag, det er sjekklistene for hver operasjon som varierer ut fra om det gjelder VVS, elektro eller klima. Det var også viktig å legge våre felles verdier; kvalitet, kompetanse, gjennomføring og innovasjon til grunn, forteller Mads.

Resultatet er et kvalitetssystem som er tilpasset den daglige driften og er enkelt å bruke.

Søker flere partnerbedrifter
Mads har fått en ny hverdag sammen med de andre partnerne i FLOW Group.

– Før følte jeg meg alene og at jeg kunne komme til kort. Jeg manglet et tett profesjonelt nettverk av mennesker med samme motivasjon og drivkraft til å drive business og utvikle oss gjennom partnerskapet vårt. Samarbeidet har blitt en personlig og profesjonell oppvåkning for meg, forteller han.

Han legger til at bedriftene har blitt langt mer robuste og har fått gode ordrereserver, et bevis på at FLOW-bedriftene har satset riktig i markedet.

– Det er mange bedrifter som erfarer det samme som vi i FLOW Group. De tradisjonelle fagkjedene og innkjøpsfokuset gir ikke tilstrekkelig konkurransekraft, og utfordringene for en mellomstor bedrift øker. Svaret ligger i å være det beste valget for kunden. Da trenger vi gode systemer som fungerer, og som vi utvikler sammen med andre bedrifter i et strategisk partnerskap, sier Mads.

Hver enkelt partner slipper å utvikle alt på egen hånd. Det en bedrift er god på, deles og spres til de andre bedriftene

Hver enkelt partner slipper å utvikle alt på egen hånd. Det en bedrift er god på, deles og spres til de andre, og områder en bedrift trenger å oppgradere seg på, hentes gjennom partnerskapet.

– Nå ønsker vi nye partnerbedrifter innenfor rør, elektro og ventilasjon over hele landet velkommen til oss, avslutter han.