Prosjektdirektør Dag Bøhler hos Sykehusbygg HF kan fortelle at de gjerne benytter en kombinasjon av totalentrepriser og delte byggherreentrepriser for å sikre konkurranse.

Ulike entrepriseformer sikrer konkurransen

Byggingen av sykehuset Drammen:

0

Byggingen av sykehuset Drammen er i startgropen, og prosjektdirektør Dag Bøhler hos Sykehusbygg HF kan fortelle at det legges opp til en kombinasjon av totalentrepriser og delte byggherreentrepriser. – Det handler primært om å tilpasse entreprisene for å få konkurranse. Men vi tar også hensyn til det regionale næringslivet, sier han til VVSforum.

Kontraktstørrelser knyttet til offentlige anbud har vært et hett tema de siste månedene. Rørentreprenørene Norge mener at for store offentlige kontrakter utelukker norske rørleggerbedrifter, fordi risikoen blir for stor. Som igjen åpner for utenlandske aktører, økt innleie osv.

Les også: Delte entrepriser har vært en stor suksess ved nye SUS2023 i Stavanger

En aktiv utbygger
Sykehusbygg HF ble stiftet i  2014 med alle de fire helseregionene som eier. Foretaket skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå, og skal benyttes ved alle større byggprosjekter (over 500 millioner kroner) i sykehus-Norge.

Ved det nye sykehuset i Stavanger, er det benyttet delte byggherreentrepriser i et antall av 80, skreddersydd for at det lokale og regionale næringslivet skal kunne være med i konkurransene.

– For det nye sykehuset i Drammen, vil det bli benyttet en kombinasjon av totalentrepriser og delte byggherreentrepriser, forteller prosjektdirektør Dag Bøhler.

Ikke definert ansvar
Han påpeker at de som byggherre ikke har et definert ansvar for å legge til rette for bruk av lokalt og regionalt næringsliv, men understreker at de likevel har et ansvar ved å ha det med i betraktningene når entrepriseformene og kontraktstørrelsene skal utarbeides.

– Vi har stor forståelse for at et stort prosjekt, som sykehusutbygging, er en veldig viktig happening for hele nærmiljøet og det regionale næringslivet. Jeg tenker at vi må balansere ved at vi må nå målet for prosjektet og samtidig trekke med det lokale næringslivet.

– I det ligger ingen motsetninger, men utelukkende muligheter.

Erfaringer fra Østfold
I november 2015 ble Sykehuset Østfold Kalnes offisielt åpnet av Hans Majestet Kong Harald, og Bøhler sier de har trukket mye av erfaringene derfra inn i utbyggingen både i Stavanger og i Drammen.

– Når det gjelder nytt østfoldsykehus hadde vi i dette prosjektet  en entreprisemodell med både delte byggherreentrepriser og gjennomgående tekniske totalentrepriser.

De hadde i utgangspunktet tenkt å benytte gjennomgående totalentrepriser for teknikk – det vil si Luftbehandling, VVS og elektro, men var usikre om de ville lykkes og hadde tatt høyde for vi kunne gjøre justeringer underveis.

– Det vi erfarte, var at vi ikke fikk tilstrekkelig konkurranse på rørentreprisen for hele anlegget. Det resulterte i at vi avsluttet konkurransen og splittet opp kontrakten. Vi delte selve rørdelen i tre entrepriser: sengebygg,  behandlingsbygg og psykiatribygg/servicebygg. I tillegg hadde vi en gjennomgående entreprise for sprinkelanlegg og en gjennomgående for gass- og trykkluftsanlegg. Slik at det totalt ble fem entrepriser vi utlyste hver for seg.

God konkurranse
Det førte til at de fikk god respons og god konkurranse, og arbeidene ble gjennomført innenfor de planlagte milepælene.. Flere Østfold-bedrifter sikret seg oppdrag.

Erfaringene fra Østfold er videreført til Drammen.
– Vi forsøker å dele opp kontraktene i hva som er hensiktsmessig når det gjelder størrelse, fremdrift og kostnader, men skjeler også til markedet for å kunne få med oss lokale innslag.

Saken fortsetter under bildet:

Nye Drammen Sykehus. Illustrasjon:Cura gruppen

I praksis vil det si at det vi kaller sentralblokka med  behandlingsbygg og poliklinikk og  sengebygg på toppen blir kjørt som delte entrepriser etter modell fra Østfold. Mens adkomstbygget og psykiatribyggene er planlagt gjennomført via totalentreprise, som et eksempel på at det er mulig å kombinere entrepriseformene.

Robuste prosjektorganisasjoner
Bøhler framhever at nøkkelen i så store prosjekter, ligger i å etablere en robust og sterk prosjektorganisasjon som kan styre prosjektet fra A til Å og ha god oversikt over alle grensesnittene.

– Jeg er ikke i tvil om at vi får den helhetlig beste løsningen med en egen prosjektorganisasjon som jobber tett med alle aktører i alle byggets faser, også om det benyttes totalentreprenører.

– Vi er også svært opptatt av alt som handler om seriøsitet i arbeidsforhold. Det innebærer sterkt fokus på sosial dumping, kontraktsforhold, lønn osv. Dette er  viktige aktiviteter i vårt arbeid med helse, sikkerhet og arbeidsmiljø. Vi stiller sterke og tydelige krav på disse områdene.

Gode erfaringer med VVS-bransjen
Det kommer jevnlig innspill om at rørleggerbransjen henger etter når det gjelder digitalisering og profesjonalitet. Det er ikke noe Bøhler hatt inntrykk av, og vil derfor ikke mene noe spesifikt om påstandene.

– Da vi bygde i Østfold, var vi ledende på BIM, en kompetanse vi var opptatt av å bringe videre i entreprenørbransjen. Ut i fra min erfaring på byggeplass var tilbakemeldingen at flere av de rørentreprenørene vi var i dialog medvar aktive på BIM, så jeg har ingen grunn til å si at våre krav har skremt noen fra å konkurrere. Det går mer på størrelsen. Blir det for store entrepriser, er det ikke kapasitet i markedet til å ta så store oppdrag. Da er det bedre med en oppdeling på et fornuftig nivå for å få en konkurranse.

– Hva mener du er for stort, og hva er lite nok når det gjelder kontraktsbeløp?

– Det er vanskelig å angi en bestemt grense, da hvert prosjekt må vurderes for seg i forhold til beliggenhet, marked etc for å kunne oppnå konkurranse. Men for de store sykehusprosjektene  snakker vi uansett om store delentrepriser med betydelig volum. I Østfold lå disse på mellom 50 og 150 millioner kroner. Det er vanskelig å bryte dem ned i mindre enheter, men det muliggjør at flere mindre aktører kan gå sammen om å legge inn anbud ved å danne arbeidsfelleskap, påpeker han.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com