Kontraktspartene flankert av rådgiver fra Sweco og TROX Auranors ledergruppe og prosjektdeltagere. Foran fra v. Anders Myhre og Anders Elje fra Syljuåsen, Peter Sønderskov fra TROX Auranor. Bak fra v. Trond Pettersen, Torunn Lismoen, Tobias Paull, Sturla Ingebrigtsen, Tore Stenbråten, Tormod Grindstad - alle fra TROX Auranor og Per Kristian Borgli fra Sweco. Foto TROX Auranor.

TROX Auranor starter byggingen av ny stor fabrikk på Brandbu

Ny fabrikk vil romme over 13 000 m2 totalt:

0

TROX Auranor Norge AS på Brandbu fikk godkjent sine planer om ny fabrikk i april i år. Sammen med sin byggrådgiver fra Sweco Norge AS har de jobbet intenst med planlegging av prosjektet og valg av byggentreprenør.

I august skrev TROX Auranor intensjonsavtale med byggentreprenør Syljuåsen AS og 9. desember ble selve kontrakten signert.

– Vi har jobbet mye med prosjektering de siste månedene og det er med stor tilfredshet vi nå signerer kontrakt om totalentreprise med Syljuåsen, sier adm. direktør Peter Sønderskov.
– Vår kapasitet har vært under press de senere år og det er godt å vite at vi nå får en stor topp moderne produksjon, administrasjon og utviklingsavdeling med mer enn 13 000 m2 totalt til disposisjon. Det er også gjort en opsjonsavtale om tilliggende arealer ved behov for videre utvidelser senere.

– Dette bygget vil gjøre oss i stand til å befeste vår posisjon som markedsleder i Norge, samt at vi kan satse større i Sverige, Danmark og øvrige land vi eksporterer til. Med ny fabrikk kan vi få all produksjon på ett plan, samt at øvrig layout kan optimaliseres. Det er dessuten vårt ønske å bli den mest innovative innen miljøvennlig produksjon og automatisering av prosesser vi benytter i vår produksjon. Industri 4.0 er framtiden og det overordnede målet med den nye fabrikken er å øke vår kapasitet og samtidig bli enda mer konkurransedyktige. Samtidig vil logistikken settes enda mer i høysetet både ved intern layout og ved lokalisering helt inntil RV4, påpeker Sønderskov.

Han forteller videre at TROX Auranor synes det er svært gledelig at verdiskapningen skjer på Hadeland, både i byggefasen for ny fabrikk, samt i driftsfasen når ny fabrikk er oppe og går. Dette innebærer at vår fabrikk skaper arbeidsplasser både direkte og indirekte, samt at vi beholder full kontroll på varekjeden.

– Med lokalproduserte produkter, globalt perspektiv og et bevisst forhold til bevaring av naturen, tar TROX Auranor ansvar for å skape godt inneklima for mennesker med fokus på miljø og bærekraftighet. Vi ser at miljøvern samt økonomisk- og sosial utvikling samvirker og forsterker hverandre gjensidig, sier Sønderskov.

TROX prosjekterer nye og utvidede labfasiliteter og et stort nytt kompetanse- og kundesenter som skal få navnet TROX Academy. Her legges det til rette for forskning, demonstrasjoner av produkter i nytt airflow studio, presentasjoner og kursvirksomhet samt en stor utstilling.

– Vi går nå en spennende tid i møte hvor både produksjons- og salgsaktiviteten skal være høy samtidig som detaljplanlegging av ny fabrikk tar mye tid. Nye investeringer i automatisering og maskiner som plasseres direkte i den nye fabrikken gjør at vi skal kunne opprettholde produksjons- og leveringskapasitet under flytteprosessen. I tillegg beholder vi de nåværende lokalene og maskiner fram til vi er fullt oppe og går i nye lokaler, for å sikre leveransene best mulig, understreker adm.direktør i TROX Auranor.

– Bygget skal stå ferdig ved utgangen av 2020 og vi planlegger å være operative fra denne lokasjonen fra første arbeidsdag i 2021, avslutter Sønderskov.