Illustrasjonsbilde: Oras Armatur

Trøndere bryr seg mest om vannsparing i Norge

0

Under halvparten av nordmenn mener at vannsparing er et viktig miljøtiltak. Dette er betydelig lavere enn i Danmark, Sverige og Finland. Men trøndere er langt mer opptatt av å spare vann enn nordmenn flest. Også sammenlignet med nabofylkene Nordland, Møre og Romsdal og Hedmark og Oppland. Forskjellene gir seg også tydelig utslag i faktisk vannforbruk

 

– I Norge ser vi på kranvann som en billig og nær utømmelig ressurs, og de fleste kjenner nok ikke den samlede miljøbelastningen som følger av forbruket, sier Christian Vogelsang, forsker ved seksjon for Miljøkjemi hos Norsk institutt for vannforskning (NIVA).  

En fersk undersøkelse utført av Syno International for Oras viser at 48 prosent av nordmenn mener at vannsparing er et viktig miljøtiltak. Det er nesten 20 prosent færre enn i Danmark. Men trøndere skiller seg fra resten av landet med en mer samvittighetsfull innstilling. Her svarer 63 prosent at de synes vannsparing er et viktig miljøtiltak. Nabofylkene Nordland, Møre og Romsdal og Hedmark og Oppland er langt mindre opptatt av vannsparing (se statistikk i tabell).

Dette er også synlig i faktisk forbruk. Ifølge SSB er gjennomsnittlig vannforbruk fra husholdninger i Norge beregnet til 180 liter per person daglig. I Trøndelag er samme tall 154 liter. I nabofylkene er forbruket betydelig høyere (se statistikk i tabell).

Lars Erik Fossum, Country Manager i vannkran- og dusjprodusenten Oras Norge, synes det er interessant at det er samsvar mellom holdninger til vannsparing og faktisk forbruk.

– Det er tydelig at ikke alle nordmenn bryr seg like mye om vannsparing som trøndere. Å endre folks holdninger tar tid, men vi ser en økning i salget av produkter som hjelper med å kutte vannforbruket uten at folk behøver å endre vanene sine. Mest kjent er kanskje sparedusj. Installering av berøringsfrie kraner på kjøkken og bad kan kutte vannforbruket med så mye som 50 prosent. Da begynner det å hjelpe, sier Fossum.

Vannsparing er viktig for miljøet
Forskere mener at fjorårets uvanlig lange tørkeperiode som alvorlig tæret på vannressursene våre i mange områder, samt kraftige nedbørsperioder med påfølgende flomhendelser som kan forurense vannkildene våre, vil inntreffe hyppigere i tiårene fremover. I tillegg kommer miljøbelastninger fra blant annet håndtering av avløpsvannet. I et miljøperspektiv er det med andre ord flere grunner til at man skal være sparsommelig med vannet. Vogelsang mener likevel at det er nødvendig med reguleringer for at nordmenn skal etablere vaner som virkelig monner.

– I Norge måles og belastes få abonnenter for sitt faktiske vannforbruk. De fleste kjenner knapt sitt eget forbruk og vet ikke hvor mye de kan spare på enkle tiltak. Økonomiske insentiver er nødvendige og bør gjenspeile de reelle og miljømessige kostnadene knyttet til forbruk av vann, sier Vogelsang.

Lars Erik Fossum har andre tips for folk som vil begrense vannforbruket sitt.

– Andre vannsparingstiltak vi anbefaler er å fylle oppvask- og vaskemaskinen helt, skru av vannet mens man pusser tenner, ta korte dusjer fremfor å bade, og unngå å vanne hagen mer enn nødvendig, forteller Fossum.