Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, oppfordrer sine medlemmer sterkt om å følge reglene for innleie. Ellers kan det føre til innstramminger, sier hun.

– Vi trenger innleie for å dekke toppene

Marianne W. Røiseland er enig med Tore Bakke:

0

Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, deler Bravida-toppsjef Tore Bakkes oppfatninger om innleie og fast ansettelse i byggebransjen: – Ja takk, begge deler, sier hun.

– For vår bransje sier vi et ja til fast ansatte OG ja til å leie inn for å dekke toppene og sikre at rørbedriftene har en smule fleksibilitet, understreker hun.

Hun er like tydelig på at de sier nei til useriøs og uryddig innleie og nei til at innleiebedriftene skal få ta ansvar for lærlinger.

– Vi er også dypt bekymret over det offentlige som byggherre lar de største kontraktene havne hos entreprenører som i stor grad bygger virksomheten sin på innleie og bruk av underentreprenører, sier hun til VVSforum.

Feil forestillinger om innleie
Marianne mener det er  myter og forestillinger om innleid arbeidskraft. Blant annet tror noen at dette jevnt over er billigere arbeidskraft. Det er feil på – flere nivå, påpeker hun.

– Innleid arbeidskraft – når det er medarbeidere du ikke fra før kjenner – vil alltid kreve tettere oppfølging enn en fast ansatt du kjenner styrkene og svakhetene til. Kontrolldelen av jobben den innleie utfører, påføre bedrifter kostnader ut over lønn.

Ved de aller fleste oppdrag hentes arbeidskraften fra innleiefirmaer. Det er krav til lønnsnivået for håndverkeren, i tillegg skal firmaet som leier ut ha dekket egne kostnader og sikre seg en gevinst på toppen.

– Innleie blir for mange dyrere enn fast ansatte. Det er prisen for fleksibilitet!

Ikke alle vil bli ansatt
Som i andre bransjer er det noen som ikke ønsker fast ansettelse. Det er også en side av diskusjonen.

– En leder i en Oslo-bedrifter fortalte om en dyktig rørlegger som i 20 år har latt seg leie inn. De har i årevis forsøkt å ansette ham fast. Han takker nei. Han tjener noen kroner mer i timen enn de fast ansatte, og kan i tillegg trekke fra reisekostnader i sitt eget regnskap.

Selv har Røiseland bakgrunn fra media , der bruken av frilansere er omfattende. Ikke alle liker den tilværelsen, men mange lever meget godt med å fakturere både NRK, TV 2 og andre mediehus, sier hun.

Gode krav
Hun mener kravene som kom ved årsskiftet knyttet til innleie er gode og strenge nok.

–  Bedrifter som skal leie inn må ha tariffavtale og diskutere innleie med tillitsvalgte – og det er krav til en anstendig betaling. Lovlig innleie er ryddig innleie.

– Før man i det hele vurderer å stramme til, må man heller sørge for at den ordningen vi har i dag følges opp med kontroller og tiltak. Et viktig tiltak er at det offentlige lar være å velge entreprenører som baserer seg på underentreprenører nesten uten fast ansatte, men bygger forretningen på innleie.

Kan bli stemplet som profittjeger
VVSforum har snakket med flere aktører i bransjen som er bekymret for det de kaller motarbeidelse fra lokale klubber og fagforeninger når det gjelder innleie. Men samtidig er de engstelige for å si det offentlig, i frykt for et enda dårligere forhold til de tillitsvalgte.  Hvorfor det er slik, mener hun det er vanskelig å si noe konkret om.

– Mulig det er fordi budskapet ikke er et enten eller. Og i det politiske landskapet er rommet for nyanser veldig lite. Du blir fort stemplet som profittjeger og beskyldt for å ødelegge samfunnskontrakten, hvis du ikke er knallhard motstander av innleie. Sannheten er den motsatte.

Stor innsats med lærlinger
Rørentreprenørene Norge representerer 2/3 deler av rørbransjen – og nesten alle bedriftene gjør en stor innsats for å lære opp fremtidige rørleggere gjennom lærlingordningen.

90 % av lærlingene i rørleggerfaget blir fulgt opp av rørleggerbedriftenes egne opplæringskontor, minner hun om.

– Mange av bedriftslederne strekker seg langt for å hjelpe lærlingen til svennebrev. De gjør dette fordi de ønsker å ansette rørleggeren i fast stilling. Det finnes ikke en rørlegger med svennebrev og arbeidslyst ledig i dette landet, de er i jobb – og de aller fleste i fast jobb.

Finner dårlige eksempler
Røiseland legger ikke skjul på at det finnes eksempler på ulovlig innleie og dårlige arbeidsforhold, også i ”hennes” bransje.

– Det er synd, og det ødelegger for hele bransjen –  og i verste fall kan det trigge engasjementet fra de som ønsker å forby innleie. Et forbud vil verste fall ha som eneste effekt at hele bransjen kriminaliseres. Et forbud kan åpne for et hullete systemer med unntak og pussige tilpasninger. Det styrker ikke den seriøse delen av bransjen.

– Følg reglene!
Rørentreprenørene  anbefaler på det sterkeste sine medlemmer å følge reglene for innleie, for å unngå innstramming.

–  Våre bedrifter trenger en viss fleksibilitet.  Jeg setter min lit til at BNL og Fellesforbundet sammen trygger regelverket vi har i dag og unngår et forbud.