Torkild Bøe slutter i Micro Matic den 30. september. En arbeidsplass han har vært stolt av å være en del av i 21 år.

Torkild Bøe slutter i Micro Matic etter 21 år

Torkild Bøe som har vært en kjent bransjemann i ventilasjonsbransjen i mange mange år slutter i Micro Matic etter 21 år. Bøe har vært pådriver for utvikling av nye løsninger og produkter innenfor ventilasjon i sine år hos Micro Matic. Nå skal han skifte side, og sette seg på andre siden av bordet. Bøe skal begynne hos Bryn Byggklima 1.oktober 2019.

0

– Jeg har min siste arbeidsdag hos Micro Matic 30. september, hvor jeg har jobbet i 21 år. I løpet av disse årene har jeg vært med å bygge opp HVAC avdelingen i selskapet, noe vi har hatt stor suksess med.  Vi startet tidlig med fokus på behovsstyrt ventilasjon, og har i dag komplette systemløsninger for dette. Micro Matic var med å introdusere integrert automatikk i aggregater, og har hatt godt samarbeid med flere norske aggregatprodusenter gjennom mange år. I senere tid har vi også hatt stor fokus på brannsikring av ventilasjonsanlegg, og vi leverer nå systemløsninger med brannspjeld og bussbasert styringssystem. I tillegg leverer vi også et stort spekter av sensorer til ulike formål, samt alarmsystemer for olje- og fettutskillere, sier Bøe til VVSforum.

– Selskapet er en stor aktør innen KNX, noe som har blitt mer og mer benyttet også i inneklima sammenheng. Det har vært svært interessant å være med på samspillet mellom elektro, byggautomasjon og ventilasjonsentreprenører med integrering av alle fag på én felles bus. Her har vi levert en rekke prosjekter, og tillært oss enorm kunnskap, sier Bøe.
– Som ansatt i Micro Matic har jeg lært svært mye av mine kolleger og våre produsenter av teknisk utstyr, men det som har gjort dagene og årene mest givende er våre samarbeidspartnere.  Kunder, konsulenter og byggherrer har utfordret oss på mange ulike områder, noe som har vært med på å utvikle selskapet til det det er i dag.

Bøe håper alle vil fortsette å benytte alle de dyktige menneskene i Micro Matic, noe han påpeker at han selv kommer til å gjøre når han nå skal over i entreprenørbransjen.

– Jeg vil takke alle jeg har hatt kontakt med gjennom disse årene, og regner med å treffe mange av dere igjen ved en senere anledning, sier han avslutningsvis til VVSforum.