Jan Lindland i Stærk & Co og RIFs Liv Kari Skudal Hansteen ønsker velkommen til en topptung paneldebatt under Arendalsuka

Topptung paneldebatt for RIF under Arendalsuka

Rådgivende Ingeniørers Forening inviterer til en topp-tung paneldebatt under Arendalsuka under tittelen «Råtner kommune-Norge på rot?».

0

Arrangementet tar utgangspunkt i RIFs nyeste rapporter «State of the Nation 2019» som ser på tilstanden til kommunale bygg, VA-anleggene samt fylkes- og kommunale veier.

For tredje år på rad arrangerer RIF i samarbeid med medlemsfirmaet Stærk & Co et arrangement under Arendalsuka. I fjor ble arrangementet «Kostnadsoverskridelser i offentlige byggeprosjekter» så fullt at man måtte lukke dørene, selv om det var flere som ønsket å overvære arrangementet.

– Arendalsuka er en veldig fin arena for å interagere med både relevante politikere og bransjekolleger om tidsaktuelle temaer. Bare de siste 2 årene ser vi at stadig flere medlemsfirmaer og andre bransjeaktører deltar på Arendalsuka. Det er veldig positivt, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF i en pressemelding.

Rådgivende Ingeniørers Forenings eksperter har undersøkt vedlikeholdsetterslepet på kommunale/fylkeskommunale bygg og veier samt vann- og avløpssystemet. Rapport-serien «State of the Nation 2019» viser et massivt vedlikeholdsetterslep på mange hundre milliarder kroner i norske kommuner og fylkeskommuner. Tar kommunene vedlikeholdsetterslepet på alvor? Truer vedlikeholdsetterslepet funksjonaliteten på de kommunale tjenestene? Hva gjør staten for å sette kommunene i stand til å håndtere denne situasjonen? Dette er spørsmålene RIF ønsker å debattere med relevante politikere og andre fagaktører tirsdag 13. august under Arendalsuka.

– Vi er veldig fornøyd med å ha fått med oss flinke politikere og andre relevante aktører og ser frem til et veldig interessant møte i lokalene til Arendal Sjømandsforening, sier hun.

De som medvirker i debatten er:

 • Administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen
 • Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer
 • Leder for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité og stortingsrepresentant for Høyre Helge Orten
 • Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Finanskomiteen Svein Roald Hansen
 • Stortingsrepresentant for KrF og medlem av Kommunalkomiteen Torhild Bransdal
 • Stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av Kommunalkomiteen Heidi Greni
 • Rådmann i Bærum kommune Erik Kjelstadli,
 • Avdelingsleder Eiendomsledelse i Multiconsult Ina Aspestrand
 • Direktør i Kommunalbanken Lars Strøm Prestvik
 • Områdedirektør interessepolitikk i KS Helge Eide
 • Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF

Ordstyrer er tidligere statssekretær på SMK Jan Erik Larsen.