Tom Fjordvang (t.v)(Resideo – Honeywell Home) og Håvard Hildrum (Flow Trøndelag VVS)

– Går sammen om å styrke kompetansen på vannsikring fra ledningsnettet

FLOW Trøndelag VVS og Resideo - Honeywell Home har utvidet samarbeidet

0

FLOW Trøndelag VVS har utvidet sitt samarbeid med Resideo – Honeywell Home, når det gjelder tilbakeslagssikring på ledningsnett iht NS- EN 1717. I forbindelse med at Trondheim kommune i lengre tid har hatt stort fokus på vannsikring av det kommunale ledningsnettet, har FLOW Trøndelag VVS AS tatt dette på alvor.

– Vi sørget først for å lære opp våre ansatte, deretter har vi informert våre kunder. Vi har avholdt kurs for både kunder og samarbeidspartnere, sier Greif Sæther daglig leder i FLOW Trøndelag VVS AS

Sæther sier videre, i og med at vi er ISO 9001 – 2015 godkjent så er det viktig å velge en leverandør som har fokus på å levere god kvalitet på sine produkter. Resideo – Honeywell Home har også gitt oss en meget god opplæring av både produkter og ikke minst regelverket rundt denne typen produkter. De har også sørget for den opplæringen som trengs for å bli en godkjent kontrollør av produktene.

– FLOW Trøndelag VVS AS, med sine høyt kompetente ansatte, har vært en perfekt samarbeidspartner for oss, sier Tom Fjordvang i Resideo – Honyewell Home.
– De stiller store krav til oss leverandører når det gjelder produktopplæring til sine ansatte. Det å få være med å holde kurs til store eiendomsbesittere, borettslag, osv er noe nytt for oss leverandører.

FLOW Trøndelag VVS var første bedriften i Trøndelag som spesialiserte noen av sine ansatte til å kunne ta service og vedlikehold av denne type produkter

Håvard Hildrum , salgs- og markedsansvarlig i FLOW Trøndelag VVS, kan fortelle at jobben som er gjort mot kunde og samarbeidspartnere er blitt meget godt mottatt. Det å kunne være med å sikre at ikke drikkevannet blir forurenset er noe alle våre kunder har forståelse for. Derfor har det blitt en mye enklere jobb enn vi fryktet. Vi har også hatt stort fokus på å finne løsninger som er riktig for våre kunder, slik at vi kan holde kostnadene nede. Riktig plassering av riktig type ventil.

– Det vi ser er at vi har fått et godt rykte i markedet. Etter at kommunene har satt fokus på dette, har andre rørleggerbedrifter kommet til oss for å få råd og hjelp, det synes vi bare er hyggelig, avslutter Hildrum.