Jarle Amble (49) er i gang i jobben som teknisk fagsjef for Comfort-kjeden, og har store ambisjoner om å styrke medlemsbedriftenes tekniske fokus og kompetanse.

Slik vil han styrke Comfort-bedriftenes faglige nivå

- Vi må løfte fram den tekniske kompetansen, sier Jarle Amble

0

Jarle Amble (49) er Comfort-kjedens nye tekniske fagsjef, og har et klart mandat fra sin arbeidsgiver: Styrk og løft den tekniske kompetansen hos våre medlemsbedrifter!

”Hei, jeg heter Jarle Amble. Jeg er rørleggermester!”. Slik presenterer gjerne Comforts tekniske fagsjef seg for sine nye kolleger. En ballast han er stolt av å ha med seg inni jobben, forteller han i samtale med VVSforum.

– Absolutt! Jeg minnes med glede tilbake på årene som rørlegger, helst siden jeg gikk læretiden hos Moss VVS i 1986 og kunne stolt motta svennebrevet tre år senere!

Jarle er født og oppvokst i Rygge, men med svennebrevet i hånd var det ikke jobb å få i Østfold. Jappetiden var over, nå skulle regningene betales og byggeaktiviteten lå nærmest brakk.

– Jeg var da ferdig med førstegangstjenesten og var ikke stedsbundet. Derfor ringte jeg alle rørleggerne på Lillehammer, og fikk jobb hos Ramsøy. I 1990 pakket jeg sakene mine og flyttet til Lillehammer. Der bor jeg den dag i dag, forteller han.

Fokus på den tekniske kompetansen
Siden den gang har han innehatt ulike roller innen faget; rørlegger i egen bedrift, prosjektleder i Jørstad AS, innkjøpssjef i GK Rør, ulike roller i Wilo Norge og sist nordisk salgssjef i Victaulic.

– Comfort er bransjens sterkeste kjedekonsept og en merkevare som har levert høy kvalitet gjennom snart 45 år. Jeg behøvde ikke lang betenkningstid da jeg fikk tilbudet. Dette laget ville jeg gjerne være med på!

Oppdraget og mandatet hans er klart: Løft det tekniske fokuset både internt og ut i markedet.

– Mange forbinder Comfort først og fremst med en butikk-kjede som selger flotte innredninger og andre synlige varer. En stor del av Comfort-medlemmene er tekniske entreprenører som utfører både små og store VVS-prosjekter for proff- og privatmarkedet.

– Kompetansen som teknisk entreprenør skal vi styrke og markedsføre tydelig.

Godt mottatt
Vi møter Jarle under det årlige fagseminaret for Comfort-familien som samlet 210 medlemmer for faglig innspill, nyttig erfaringsutveksling og sosial hygge på Moxy hotell i Skedsmo.

– En kjempesuksess, og samlingen trakk flere deltagere enn året før. Neste år er jeg sikker på at enda flere vil være med, etter hvert som stadig flere Comfort bedrifter finner sin naturlige plass innenfor den mer tekniske delen av markedet. Jeg gleder meg stort til å bli bedre kjent med mine kolleger og til mange spennende prosjektgjennomføringer.

Effektivisering
”Effektivisering” er et velbrukt og slitt ord i alle målsetninger og strategier for alle produserende bedrifter, og kan ofte virke skremmende på grasrotnivå.

Også Jarle henter kjapt fram ordet og påpeker viktigheten av effektivitet i en bransje med knappe marginer. Men understreker samtidig at det slett ikke går på å jobbe mer og hardere for den enkelte.

– Nei, dette handler om at vi sammen skal jobbe smartere. Vi skal videreutvikle systemer, vi skal evaluere egne rutiner og vi skal finne de smarte produktene sammen med våre leverandører. På den måten kan vi forbedre måten vi produserer på og få en optimal arbeidsflyt. Dette er tiltak det er enkelt å ta tak i.

Hva er vi opptatt av?
Jarle er opptatt av å bruke tid både ute hos medlemsbedriftene og ute på byggeplassene for å bli bedre kjent med folket på alle nivåer.

– Vi er helt avhengig av å spille på lag! Skal jeg klare å gjøre nyttige tiltak, må jeg basere dem på tilbakemelding fra de som er i lokalmiljøene og som møter sluttkunden hver dag. Skal jeg få til det den enkelte er opptatt av, nytter det ikke å sende en e-post. Vi må sitte ned og snakke sammen!

Kompetanseheving er også et nøkkelord, og det legges opp til jevnlige kurs i regionene med ulike, aktuelle temaer.

– Hva de skal inneholde, avgjøres nettopp fra de tilbakemeldingene jeg får fra medlemmene, påpeker han.

Han har også tanker om hvordan Comfort kan styrke seg i nye markeder, og minner om at ROT (rehabilitering, oppussing og tilbygg) er nesten like stort som nybygg.

– Men dette er ideer jeg skal formidle til, og jobbe sammen med Comfort medlemmene med først, sier Comfort-kjedens nye tekniske fagsjef Jarle Amble.