Direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene Norge. Foto: Jan Helge Kalvik

Støtter Roy Frivolls utsagn om tekniske beskrivelser

Oddgeir Tobiassen, Rørentreprenørene Norge:

0

Direktør for kompetanse & utvikling i Rørentreprenørene Norge Oddgeir Tobiassen, er langt på vei enig med Roy Frivolls uttalelser til VVSforum angående uklare tekniske beskrivelser.

Frivoll sier blant annet at krav i teknisk forskrift med hensyn til vannskadesikring så langt har vært best anvendelig- og håndterbart i boliger. Eksemplet som Frivoll beskriver viser en noe manglende koordinasjon og forståelse mellom ulike fag som igjen har fått uheldige følger for både bruker og eier av bygget.

Les:– Uklare tekniske beskrivelser gir kostbare feil

Lite brukervennlig
I tillegg var den opprinnelige løsningen med plassering av følere under hvert klosett i garderober og toalettsoner – som var utstyrt med “halvvegger” – lite brukervennlig, unødvendig og kostbar.
– Bakgrunn for valg av opprinnelig løsning kan ha årsak i manglende koordinering mellom fag, endrede løsninger i forhold til opprinnelig planlegging/prosjektering- eller manglende forståelse for brukerfornuftig plassering, mener Tobiassen.

Konstruktive møter
Tobiassen sier han setter stor pris på de konstruktive møtene og befaringene som har vært mellom Rørentreprenørene Norge, SINTEF Byggforsk og Avantor som igjen har medført til endring og  komplettering i aktuelt byggdetaljblad.

– Utover dette har vi også utarbeidet forslag til løsninger i Rørhåndboka for tilsvarende næringsbygg, opplyser han.

Tettere samarbeid
Tobiassen kan også fortelle at Rørentreprenørene Norge, i samarbeid med SINTEFByggforsk og Fagrådet for våtrom, har tatt initiativ til tettere samarbeid om utvikling og fokus på bedre og tydeligere  løsninger for vannskadesikring i både bolig- og næringsbygg.

– I etterkant av kommunikasjonen med Avantor, har de tre partene i samarbeid gjennomført første “Norsk Vannskadedag” med fokus på tydelig
informasjon, gode løsninger og optimale installasjonsprinsipper.
– Rørentreprenørene Norge er også opptatt av en tettere dialog med utviklere, forvaltere og brukere av både bolig- og næringsbygg for å kunne
utvikle bedre og brukervennlige løsninger, understreker han.