Frode Semb, Sales manager i BWT Pool Partner,holder i disse dager kurs for rørleggere hvor han går igjennom det byggtekniske i byggingen av et svømmebasseng. Fokus er på konstruksjon, renseprosesser, og varmeløsninger.

Større interesse for svømmebasseng skaper behov for kompetente rørleggere

BWT arrangerer bassengtekniske kurs

0

Markedet for basseng er anslått til å være på omtrent 300 millioner i året. BWT Norge, tidligere Birger Christensen, tilbyr nå opplæring i bassengutstyr for rørleggere og bassengfirmaer for å møte den økende interessen.

– Vi opplever at interessen for å ha et eget basseng innendørs eller utendørs er økende, og vi ønsker at rørleggere skal kunne være rustet til å ta på seg slike prosjekter, sier Frode Semb, sales manager i BWT Pool Partner.

Selskapet har levert vannbehandlingsløsninger siden 1928 og har bygget basseng siden 1932. Som teknisk produsent er selskapet en grossist og veileder for et landsdekkende forhandlernettverk.

– Tidligere har vi levert løsninger for store offentlig og private badeanlegg, men nå dreier vi kursen mot forhandlernettverket og sluttbruker. I forbindelse med oppkjøp av fabrikker kan vi nå produserer utstyret selv og utvide produktkatalogen, sier han.

Komplekse prosjekter
Semb forteller at et basseng bygges på en konstruksjon i betong, glassfiber eller tre. Utover dette er det inn- og avløp, filtersystemer, renseanlegg, kjemikalieanlegg, membran eller flis, og en rekke andre tekniske installasjoner.

– Vi holder nå kurs for rørleggere som selger bassengene videre til sluttbruker og bidrar til at forhandlernettverket og rørleggerne er best mulig rustet til å håndtere forespørsler og jobber. Kvaliteten på utstyret er viktig i alle bassengprosjekt.  Vi er opptatt av at løsningene er optimale slik at bassenget hever den totale verdien på eiendommen.

– Et godt resultat krever at arbeidet utføres av dyktig håndverkere og det er mange fag som engasjeres i et bassengprosjekt. Vi som teknisk leverandør er opptatt av at teknisk anlegg er riktig dimensjonert. I tillegg engasjeres gravere, elektrikere, murere, og selvfølgelig rørleggere. Det er mye å ta hensyn til i et bassengprosjekt, sier Semb.

Gjennomgang av byggeprosessen
Han forteller at kurset går gjennom alt som har med det bassengtekniske å gjøre.

– Vi ser på oppbyggingen, hvor de forskjellige delene skal inn i bassengkonstruksjon, hvordan renseanlegget bygges og dimensjoneres. Vi ser også på forskjellige måter å varme bassenget på, som varmepumper, elektrisk varme, luft/vann-pumper og vannbåren varme. I tillegg ser vi på hvordan bassenget skal sikres.

– Siden alle basseng er søknadspliktige går vi gjennom hvordan man går frem i søknadsprosessen. Kurset har også en egen del som ser på drikkevannsanlegg, private brønner, og ulike metoder for avkalking, avslutter Semb.

Kurset er åpent for alle og neste kurs gjennomføres på nyåret i Stavangerområdet.