NRAs administrerende direktør Line Ekroll Dyb, gleder seg over en svært positiv utvikling i Norsk Rørallinse om dagen.

– Stor optimisme i Norsk Rørallianse

Jobber hardt for rekruttering og flere lærlinger:

0

Norsk Rørallianse (NRA) arrangerte i forrige uke sine årlige fagdager på Gardermoen. At optimismen råder er det ingen tvil om. Alliansen har hatt en eventyrlig vekst de siste årene og har hittil i år en økning på over 30 prosent.

– Ja, med en vekst på innkjøp på hele 30 prosent fra i fjor er det all grunn til å være fornøyd, sier NRAs administrerende direktør Line Ekroll Dyb til VVSforum.

Hun kan fortelle om svært vellykkede fagdager. Fagdagene samlet rundt 330 deltagere.

– Vi gjorde en liten vri i år, ved å invitere samtlige leverandører og grossister. Vi er helt avhengig av gode samarbeidspartnere for å nå målene våre, sier hun.

Saken fortsetter under bildet:

Adm.direktør Line Ekroll Dyb, og Inger Blesvik Gandrud, Prosjekt- og innkjøpssjef i NRA ivaretar 11 store, ledende rørentreprenører geografisk spredt over hele landet, som i sum sysselsetter over 2000 ansatte.

– Mange av våre leverandører har spisskompetanse på ulike områder, på samme måte som vi er gode på det vi driver med. Det er når vi samler denne kompetansen og kan utfordre hverandre at vi oppnår utvikling og forbedring. Det ønsker vi å legge ekstra fokus på i tiden framover.

Under dagene ble det også kåret årets leverandør i kategoriene teknisk og synlig, på bakgrunn av tilbakemeldinger fra samtlige av eierselskapene. IMI Hydronic Engineering ble beste leverandør blant teknisk leverandører og INR blant synlig. Samtlige av våre leverandører skårer meget høyt, og vi er stolte av å ha så gode samarbeidspartnere.

Saken fortsetter under bildene:
Disse ble valgt som årets leverandører til NRA:

IMI Hydronic Engineering AS ble årets leverandør på tekniske produkter. Prisen fikk de under festmiddagen onsdag kveld. Fra v. Adm.direktør Line Ekroll Dyb,NRA, Ove Hjelleset, IMI Hydronic Engineering AS, Knut Christian Engh, IMI Hydronic Engineering AS, og Inger Blesvik Gandrud, prosjekt- og Innkjøpssjef i NRA.
INR Norge AS ble årets leverandør på synlige produkter. Fra v. Adm.direktør Line Ekroll Dyb,NRA, Rune Gullhav,INR Norge, Eilert Karlstad, INR Norge, Petter Kvernstrøm, INR Norge, og Inger Blesvik Gandrud, prosjekt- og Innkjøpssjef i NRA.

Gjør hverandre gode
NRA består av 11 store, ledende rørentreprenører geografisk spredt over hele landet, som i sum sysselsetter over 2000 ansatte.  Alle eierselskapene driver stort både i det private og profesjonelle markedet, både innen nybygg, rehabilitering og vedlikehold.

Line er ikke i tvil om at det er summen av hva alle eierselskapene står for, som er alliansens store styrke. Sammen gjør de hverandre gode.

Høyt volum
Samlet omsetning i 2018 var ca. 3,5 milliarder kroner, der 2.5 milliarder var total rør-omsetning. Dette gjør NRA til en betydelig aktør i det norske VVS-markedet.

Line har sittet i lederstolen i over tre år, og kan se tilbake på en hektisk, men morsom tid med jevn og god vekst.

– Det er tilfredsstillende å se at det vi har jobbet med sammen har gitt resultater, sier hun og trekker fram områder som felles innkjøp, erfaringsutveksling og jevnlig kompetansepåfyll som viktige suksesskriterier.

Nettopp den høye kompetansen som gjennomsyrer eierselskapene, gjør dem til en foretrukket aktør i markedet. Det er hun oppriktig stolt av.

Samtidig som hun gleder seg over den gode utviklingen, er hun også opptatt av å ha blikket rettet framover, for å kunne møte de utfordringene både alliansen og bransjen generelt står ovenfor.

Små marginer
– Et viktig område, blir å effektivisere datastrukturen, uten at jeg har et fasitsvar på hvordan det skal gjøres. Dette er en bransjeutfordring det må samarbeides om. Hele bransjen er avhengig av høyere effektivitet i et marked med pressede marginer.

Line kommer med følgende oppfordring:
Bransjen bør bli langt flinkere til å snakke seg selv opp, for å øke omdømmet og rekrutteringen.

– Det er mange dyktige folk i denne bransjen, men vi har behov for flere. Mulighetene til en god yrkeskarriere er mange, minner hun om.

Hun påpeker også at selskapene ønsker å ha egne ansatte framfor innleie.

Hun gleder seg over at alle eierselskapene jobber bevisst med lærlinger og en av våre, Telerør, ble kåret til årets lærebedrift 2019 av Rørentreprenørene Norge.

Noen av leverandørene som var tilstede under fagdagene var Korsbakken AS, Macro design og Norsk Wavin. Se bilder under:

En blid og engasjert gjeng fra baderomsleverandøren Korsbakken AS.
Norsk Wavin viste frem sitt nye avløpssystem AS +. På bildet ser vi fra venstre, Grete Solesvik, Thomas Ødegaard, og Cecilie Holter.
Knut A. Hole var også tilstede fra Macro Design.