- Det er dessverre slik at mange anlegg overleveres med mye feil og mangler. Dette oppdages ofte i ettertid og gjerne etter at bygget er tatt i bruk, sier daglig leder i Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS

– Stor kunnskapsbrist i bransjen

Dokumentert AS vil tilby teoretisk og praktisk sprinkelkompetanse:

0

– Et feilmontert sprinkelanlegg kan få katastrofale følger. Og feilen oppdages ofte ikke før katastrofen inntreffer eller kostbar retting av feil og mangler etter at bygget er tatt i bruk. Derfor ønsker vi å øke kompetansen i bransjen på dette fagområdet, sier Anders Sandmæl, daglig leder i selskapet Dokumentert AS til VVSForum.

– Bransjen trenger kompetansepåfyll innen sprinkelanlegg, og vi tilbyr den enkelte bedrift et spesialopplegg som gir mer kompetente medarbeidere og samtidig sikrer at det pågående arbeidet på byggeplassen blir korrekt utført som en del av den praktiske opplæringen, sier Anders Sandmæl, daglig leder i selskapet Dokumentert AS.

I høst vil de invitere bedrifter til teoretisk og praktisk opplæring i sprinkelanlegg, og Sandmæl kan fortelle om stor interesse fra byggebransjen generelt og rørbransjen spesielt.

– Dette er lagt opp på en måte som gir alle parter en gevinst. Den teoretiske delen vil foregå i vårt kompetansesenter på Skøyen, samt gjennom hjemmeoppgaver (e-læring), mens den praktiske vil skje ute på byggeplassene, på reelle anlegg. Der kan vi følge opp kursdeltagerne og påse at arbeidet utføres forskriftsmessig, samt sørge for korrekt dokumentasjon.

God læring
– Et slikt opplegg er en god læringsarena for rørleggeren, samtidig som det er kostnadseffektivt for arbeidsgiveren ved at kursdeltageren utfører arbeid på byggeplassen som en del av kurset. I tillegg kvalitetssikrer det arbeidet for den utførende bedriften, som dermed unngår eventuelle reklamasjoner på arbeidet. Og ikke minst; et sprinkelanlegg som fungerer som det skal, utgjør ingen fare for vannskader som følge av lekkasjer og feilutløsninger, eller at det ikke har tilstrekkelig slukkeeffekt om det skulle oppstå brann.

– Det er til syvende og sist eieren av bygget som vil få trøbbel med myndigheter og forsikringsselskap dersom et sprinkelanlegg ikke fungerer som det skal, så dette bør være av interesse for hele næringskjeden.

Lang fartstid
Sandmæl har selv jobbet som sprinkelentreprenør i 20 år, og har gjort seg mange erfaringer under marsjen.

– Det er store kunnskapsmangler på dette området blant de som monterer anleggene, som i svært mange tilfeller resulterer i feil og mangler. Dette er et eget område som må læres, det holder ikke med realutdannelsen. Samtidig er det forståelig at en rørlegger ikke kan ha spisskompetanse på alle områder, derfor trenger han eller hun kompetansepåfyll på en måte som fungerer. Det er nettopp det vi skreddersyr gjennom vårt opplegg.

Han er også skremt over hvor mange sprinkelanlegg som har stått i årevis uten at det er foretatt kontroller.

– Det betyr at det er tusenvis av anlegg der ute som byggherrene ikke vet tilstanden til. Det kan bli en dyr erfaring!

Stor etterspørsel
Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS er en av bedriftene som hilser denne muligheten velkommen. Daglig leder Øivind Ask forteller hvorfor:

– Det er i løpet av de siste årene blitt en stor etterspørsel av sprinkler i nye og eksisterende bygg. Dette skyldes krav i henhold til TEK eller pålegg ved branntilsyn eller eget ønske fra gårdeiere. For å kunne levere kvalitet  er det viktig for både prosjekterende og utførende å utvikle egne ansatte. Det er dessverre slik at mange anlegg overleveres med mye feil og mangler. Dette oppdages ofte i ettertid og gjerne etter at bygget er tatt i bruk.

Før var
– Utbedring av feil og mangler i ettertid vil medføre unødvendig kostnader og ikke minst diskusjon om hvem som skal betale dette. Det er derfor viktig at man i en tidlig fase får kontrollert utførelsen og prosjektering slik at bygget kan leveres feilfritt. Dokumentert as kan her tilby en tredjemannskontroll fra prosjektets start til slutt. De vil bistå kontroll underveis og avdekke eventuelle feil og mangler. Gårdeiere og entreprenører  burde benytte seg av dette , enten ved å pålegge underleverandør å ha tredjepartskontroll eller selv ha en direkte avtale om dette.

Bra tilbud
– Vi  har valgt å bli med fordi Dokumentert AS har et veldig bra tilbud på kurs hvor man har fokus på alt fra oppstart prosjektering, utførelse og sluttdokumentasjon. Dette vil kunne redusere antall feil hos montører og gi vedkommende en bedre forståelse av hele anleggets funksjon. I tillegg kan de  tilby å lage en prøve på hva ulike hindringer medfører av dekningsproblemer for sprinkler, sier Ask til VVSForum.