Amund Ona Gjul og Øystein Mehli i Systemair AS viser ventilasjonsaggregat som inngår i ZEB+.

Systemair viste frem neste generasjon aggregater på ZEB+

Stor interesse for utslippsfrie og energiproduserende bygg – ZEB+

0

Sist uke ble den første nordiske konferansen for ZEB+ arrangert i Trondheim. Bak konferansen stod NTNU, SINTEF, Skanska, Enova, FutureBuilt, Direktoratet for byggkvalitet, Snøhetta, Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og VKE.

Variert program
Programmet dekket et stort spekter av forskningsresultater, teknologi og praktiske løsninger som vi kommer til å se mer av i fremtidens bygninger. Inneklima var tema på flere av seksjonene. Ikke uventet viste flere presentasjoner at bygningenes energiytesle er sterkt brukeravhengig, spesielt for boliger. BIM, digitalisering og behovsstyring var også et tema som gikk igjen. Klima og energimål kan nås når bygningene kommunisere med mennesker og energisystemer, sa Harald Schnur, divisjonsdirektør i Siemens Smart Infrastructure.

Professor Inger Andresen ved NTNU som ledet konferansen og hennes team hadde gjort en fantastisk jobb med å planlegge og sette sammen et veldig bra program. Neste nordiske ZEB+ konferanse vil bli arrangert i Sverige i 2021.

Deltagelse fra VKE-medlemmer
Systemair har levert ventilasjonsaggregatene til alle Powerhouseprosjekter til nå, inkludert Powerhouse Brattørkaia, som var et av hovedtemaene på konferansen, forteller markedssjef Amund Ona Gjul.
– Vi synes derfor det var passende å vise frem neste generasjon aggregat – Geniox – på ZEB+, for å vise fremoverlente byggherrer og konsulenter hva som blir mulig å oppnå i årene som kommer, avslutter Gjul.

Kilde: VKE