Geir Jansen i Norsk Varmeteknisk forening inviterer til fagdag om bioolje til oppvarming.

Stor interesse for bioolje

NVF arrangerer fagdag om bioolje:

0

At interessen for bioolje er svært stor, skriver gjerne daglig leder Geir Jansen hos Norsk Varmeteknisk Forening (NVF) under på. Torsdag arrangerer foreningen fagdag om temaet, og de 140 tilgjengelige plassene ble raskt fylt opp.

– I tillegg til de 140, er det 50 på venteliste. Det viser et gledelig stort engasjement for bioolje, sier Jansen til VVSforum. Han kan glede de som ikke fikk plass denne gangen med at de vil få en ny mulighet til høsten.

Fagdagen finner sted på Gardermoen Airport Hotel 11. april, og har et tettpakket program gjennom hele dagen. Arrangementet er rettet mot rådgivere, eiendomsforvaltere, serviceteknikere, varmeforhandlere, distributører, feiere, rørleggere, montører, studenter og alle som er interessert i å benytte bioolje til oppvarming.

Mye feilinformasjon
NVFs daglige leder har tidligere gitt uttrykk for frustrasjon over mye feilinformasjon, både bevisst og ubevisst, om oljefyring i markedet. Mange forledes dermed til å tro de må gjøre en stor investering innen forbudet trer i kraft ved nyttår. Han minner derfor igjen om at det er fyringsmediet fossilt brensel som må byttes innen 2020, ikke oljefyren.

Alle sider av bioolje
– Pågangen til fagdagen viser at behovet for korrekt informasjon er stort, og vi tar for hos alle sider ved bioolje gjennom hele næringskjeden.

Det omfatter hva bioolje er, bærekraft, regler og forskrifter, HMS for feiere, serviceteknikere og distributører, konvertering fra fossil fyringsolje til bio fyringsolje, tank, brenner, oppstart, service og vedlikehold, drift, vedlikehold og feiing av anlegg med biofyringsolje osv osv.

– Alternativene til fossil fyringsolje og fyringsparafin er der, men er vi som bransje rustet til å håndtere biofyringsolje, og er dette bærekraftig? Dette er ett av de sentrale spørsmålene som vil bli besvart på denne dagen, sier Geir Jansen.