- Det er forbudt å bruke fossilt brennstoff fra nyttår, uansett hvor mye du måtte ha igjen i parafin- eller oljetankene, påpeker Geir Jansen, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Han er skremt over de store forskjellene i kommunene når det gjelder å håndheve forbudet, og etterlyser likhet for loven.

– Stor forskjellsbehandling av kommunene! 

NVF etterlyser likhet for loven når forbudet mot bruk av mineralolje trer i kraft ved nyttår:

0

Nå er det kun dager igjen til forbudet mot fossilt brennstoff trer i kraft. Det betyr at det fra nyttår er forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av eneboliger. Geir Jansen, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening (NVF), er imidlertid ikke spesielt imponert hvordan kommune-Norge håndterer  lovverket. – Det er store forskjellsbehandlinger av de som har oljekjeler, avhengig av hvilken kommune du bor i. Slik kan vi ikke ha det, sier han til VVSforum.

– Noen kommuner har ikke kontroll i det hele tatt, mens andre vil praktisere strengt tilsyn. Vi har vært i kontakt med direktoratet og påpekt forskjellene, men det er lang saksbehandling og skjer ikke så mye – samtidig som forbundet  nærmer seg svært raskt.

– Noen kommuner har ansatt egne folk som vil dra rundt for å sjekke at man ikke bryter loven, mens andre trekker på skuldrene i mangel på ressurser og dermed ikke vil prioritere det. Det hjelper jo ikke hva Stortinget bestemmer om ikke kommunene følger opp vedtakene, torner han.

Mange fyller opp tankene
NVF vet at det er mange som har fulgt opp oljetankene sine nå på slutten av året med fossilt brennstoff, med intensjon om at de skal benytte dette så lenge det varer. Det er ikke lov, påpeker han.

– Også når det gjelder dispensasjoner, er det store forskjeller. Noen kommuner er svært rundhåndet, mens andre sier tvert nei til alle forespørsler. Det skal være likhet for loven uansett hvor du bor. Det er det ikke i dag, som er frustrerende både for veldig mange av våre medlemmer og også for de øvrige i Norges befolkning som har oljekjele og som går over til bioolje.

Foreningen har fått skriv fra departementet om at det i utgangspunktet ikke skal gis dispensasjoner om det ikke er helt spesielle forhold. Om det er 25 minusgrader på nyåret, kan det bli veldig kaldt hos mange dersom de ikke har tatt dette forbudet på alvor, resonnerer han.

Vil ha kundelister
Noen kommuner ønsker å få utlevert kundelister fra leverandørene og bruke det for kontroller. Geir minner i den forbindelse om at det foreligger en personvernforordning (GDPR) – som verner om dette, og at de ikke er pålagt å utlevere slike opplysninger.

– Hva med de som selger fossilbasert olje og parafin, har de et moralsk ansvar til å ikke fylle opp tankene på slutten av året?

– Det er ikke ulovlig å selge mineralolje, men forbudt å bruke fra 1 januar. Nekter du en kunde, ringer han eller hun til neste leverandør. Dermed kan sjåførene havne i et vanskelig dilemma og en skvis.

Men i utgangspunktet kan du ikke nekte en kunde å kjøpe mineralolje, presiserer han.

– Det er ikke leverandørene som skal sørge for at forbrukeren følger loven, og det er også mange steder du kan bruke fyringsolje som er unntatt fra lovverket. Så produktet vil fortsatt finnes i markedet.

Enkel konvertering
Circle K er en aktør som har sluttet å selge parafin på sine mange drivstoffutsalg, og Geir har fått mange henvendelser fra fortvilte kunder derfra som vil ha gode råd.

– Det er som regel veldig enkelt å konvertere en konvensjonell olje- eller parafinbrenner til å kunne fyre med biobrensel. Dette er dessverre blitt underkommunisert i en tid veldig mye har handlet om å bytte varmekilde til varmepumpe.

– Men ønsker du varmepumpe nå, kan du glemme å få den montert før nyttår!
Geir er overbevist om at varmepumpesalget vil bli stigende i 2020, noe som er meget positivt.

Han gleder seg samtidig over å høre at leverandører og produsenter av biobrennere har svært travle dager for tiden, med ventelister. Det viser at svært mange har beholdt oljekjelene og byttet til lovlig brensel framfor å gjøre stor investeringer i alternative varmekilder.

– Men fortsatt er det mellom 10-15.000 kjeler i Norge det ikke blir lov å bruke 1. januar. Så det er mange spenningsmomenter knyttet til inntredenen til fyringsforbudet. Som sagt kan det være mange som vil fryse, og mange som vil forsøke å jukse.

– Budskapet mitt, er at vi må ha likhet for loven, uansett hvor i Norge man er bosatt!