- Dette prosjektet er en god referanse for oss, og et springbrett til andre, tilsvarende oppdrag sier Gran VVS sin styreleder Georg Gran og daglig leder Bergljot Woll.Prosjektleder for Horten vgs; Henriette Sørebø står i midten.

Stolt rørentreprenør til Horten vgs

- Et springbrett til nye, framtidsrettede prosjekter, sier Georg Gran hos Gran VVS

0

– Jo, takk! Vi går unektelig med hodet litt ekstra hevet for tiden! Det sier Georg Gran, styreleder hos Gran VVS, når vi gratulerer med den gjeve prisen under BREEAM Awards for byggeprosjektet Horten videregående skole.

Som vi tidligere har omtalt, gikk nye Horten videregående skole seirende ut av konkurransen i kategorien Public Sector – Design Stage Awards (Beste offentlige byggeprosjekt – designfase) blant mer enn 50 europeiske byggeprosjekter. Og det i klassen ”Outstanding”.

Det ble delt ut fortjent heder og ære til byggherre Vestfold fylkeskommune og totalentreprenør Veidekke. Men også underentreprenørene fortjener sin del av prisen. En av dem er Gran VVS, som har hatt ansvar for den omfattende energiforsyningen til bygget – som omfatter brønnpark og hele det tekniske anlegget, inklusiv sprinkelanlegg, sanitær, rør til ventilasjon, kjøling, trykkluft og gassanlegg.

Saken fortsetter under bildet:

Stolte ansatte hos Gran VVS, som må få sin del av æren for det prisvinnende miljøbygget Horten videregående skole. Bedriften har 42 ansatte, hvorav 32 er rørleggere – og den har til enhver tid knyttet til seg 5-7 lærlinger.

Stolte av å være med
– Vi føler absolutt at vi har bidratt til det gode sluttresultatet, og alle våre folk som har jobbet der, samt vår dyktige prosjektleder, er stolte av å være en del av dette, sier Georg.

På det meste har Gran VVS hatt 25 ansatte i sving på prosjektet, mens det i den nåværende og avsluttende fasen er tilstrekkelig med fem dedikerte personer.

– Nå handler det blant annet om å lage en opplæringsplan for driftspersonell, forteller han.

Rørentreprisen har fått et omfang på om lag 55 millioner kroner, som er det hittil største oppdraget for bedriften kronemessig. Men Georg trekker samtidig fram andre viktige verdier som er tilført dem gjennom prosjektet; som økt kompetanse både teknisk sett, styringsmessig og innen kvalitetssikring med BREEAM som miljøsertifiseringssystem – og alt annet et slikt prosjekt medfører.

– I tillegg bidrar slike prestisjeoppdrag til at vi blir en attraktiv bedrift å jobbe for, så dette har absolutt beriket vår bedrift på mange måter, understreker han.

Ble invitert
Gran VVS ble invitert eksklusivt inn i prosjektet av hovedentreprenør Veidekke, sammen med ALT installasjon (Elektro) og Vestfold Klima og Ventilasjon (Luftbehandling og automasjon).

– Vi tre utgjør en gruppering som har flere store, suksessoppdrag bak oss, som omfatter både skoler og helsehus. Det bidrar til at vi ofte blir en foretrukket aktør.

Georg innrømmer gjerne at han ikke helt visste hva de bega seg ut på da han sa ja til dette prosjektet.

– Men jeg visste at vi hadde mange flinke ansatte på alle nivåer, og at vi ville klare å løse de utfordringer som måtte dukke opp underveis.

Han trekker også fram det gode samarbeidet med VVS- og energirådgiver Erichsen & Horgen som en viktig faktor.

Noen utfordringer
Noen utfordringer har det imidlertid vært underveis, spesielt i forbindelse med brønnparken.

– Vi slet litt med å få plassert den på egen tomt – som hadde begrenset plass. Vi prøvde først med 500 meters borebrønner, som resulterte i at vi fikk for varmt vann i forhold til energi da dette skal være et plussbygg. Det var rundt 100 meter til fjell, og vi havnet til slutt på 300 meters brønner, forteller han.

– Dette har vært et spennende prosjekt fra første dag. Det er fantastisk gøy å kunne være med helt fra starten, hvor arkitekten viste en skisse av hvordan bygget kunne se ut og drodlet om hvordan tomten kunne utnyttes. Det har vært en utrolig reise derfra til ferdigstillelse!, oppsummerer en svært fornøyd Georg Gran.