Jomar Talsnes Heggdal i BNL. Foto: Moment studio

Sterk avslutning på 2018 og signalene for 2019 ser gode ut

Markedskommentar fra BNL: Tall og fakta

0

Byggevareindustriens forening (som for øvrig feirer 50 år i 2019) avsluttet 2018 med hatrick for byggevare. Den 3. måneden på rad med «all time high». Det var produsenter av tradisjonelle byggevarer som hadde sterkest økning med hele 16% opp ift. desember i 2017. Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i desember 2018 endte opp 7,0 % sett i forhold til i 2017 selv med én salgsdag mindre enn i 2017.

Både Obos, Eiendom Norge og NBBL rapporterte om fallene de boligpriser. Til tross for nasjonal nedgang på 1,7 % i desember, steg prisene på OBOS-boliger i 2018 med 6,5 prosent i Oslo-området. Eiendom Norge rapporterte på sin side om fall på 0,2 % i desember, mens 2018 under ett endte med en stigning på 2,8 %.

I følge tall fra Boligprodusentenes forening ble det igangsatt 29 496 boliger i 2018. Igangsettingen av leiligheter økte med 4 % i 2018, mens småhus og eneboliger sank med hhv 15 % og 10 %, fortsetter han.  Fordelingen på boligtype er 16 776 leiligheter, 6 071 småhus og 6 648 eneboliger.

Ved utgangen av januar var det registrert 71 100 helt arbeidsledige hos NAV. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 86 400 personer. Det tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken. For bygg og anlegg var ledigheten i januar 3,9 %, litt lavere enn i desember 2018. Totalt for BA passerte antallet helt ledige igjen 8000 og var ved utgangen av januar 2019 på 8079 personer.

Industrien bekrefter de gode spådommene fra Norsk Industri og har en ledighet på 3,5 %, hele 17 % lavere enn på samme tid i 2018.

Markedstall for byggenæringen 2019