Catherine Chantal Grini, VVS-rådgiver i Faglig Ressurssenter hos Statsbygg, har store forventninger til at ventilasjonsteknikkfaget vil gi bedre driftstjenester i norske bygg.

Statsbygg er svært positiv til ventilasjonsteknikkfaget

– I dag består opplæring knyttet til ventilasjonsanlegg av «learning by doing» for de fleste driftere. Statsbygg ønsker å ha profesjonelle driftstjenester og er  positiv til alle utdanningsløfter for å få bedre driftstjenester i norske bygninger. Det sier Catherine Chantal Grini, VVS-rådgiver i Faglig Ressurssenter hos Statsbygg, til VVSforum.

0

Ventilasjonsteknikk er et nytt lærefag fra 2020, og utdanner fagarbeidere som behersker spennet mellom strømningsteknikk, termodynamikk og elektronikk, samt kunne justere sensorer og pådragsapparater for å oppnå optimalisert energiforbruk og god luftkvalitet.

Les: – Vi ønsker det skal utdannes mer enn 200 ventilasjonsteknikere per år

Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE) har i flere år jobbet tett med medlemsbedriftene, faglærere og utdanningsmyndighetene for å få etablert ventilasjonstekniker som et eget lærefag i den videregående skolen.

I våres la kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner frem den nye strukturen for yrkesfagutdanningen som skal gjelde fra 2020.

Det hilses velkommen av Statsbygg.

Positiv bransje
– Jeg tror hele VVS-bransjen ser positivt til en ny yrkesfaglig utdanning innen ventilasjonsteknikk. Fokus på ytre miljø, innemiljø og energibruk i bygninger kommer ikke til å avta i årene fremover. Det blir uten tvil behov for godt kvalifisert teknisk personell for å forstå og styre optimalt ventilasjonsanlegg, sier Catherine Chantal Grini.

Som medlem i standardkomité SN/K 034 “Bygningers energiytelse” hos Standard Norge, fikk hun tilsendt læreplanene da de var på høring i august i år.

– Jeg synes læreplanene var godt dekkende for formålet. Det eneste jeg savnet var fokus på opplæring i BIM, noe som ble meldt til VKE. Thor Endre Lexow (VKEs administrerende direktør) har i ettertid gitt meg en tilbakemelding på at BIM og digital kompetanse skulle tilføyes læreplanene. Da tror jeg at dette blir en veldig komplett og spennende yrkesfaglig utdanning. Jeg håper mange elever blir nysgjerrig på, og velger, VVS-faget, sier hun.