Illustrasjonsfoto. Foto:Statsbygg

Statsbygg lanserer nye BIM-krav

Flere krav som har vært veiledende blir nå obligatoriske:

0

Nye krav, nytt navn og et nytt digitalt verktøy. Statsbygg presenterer den nye versjonen av BIM-manualen på et frokostmøte fredag 6. desember.

Statsbygg har utarbeidet nye krav til BIM-leveranser. Dette skal sikre kvaliteten på dataene som legges inn i BIM-modellene slik at potensialet deres kan tas ut i langt større grad enn i dag.

Nå inviterer Statsbygg til frokostmøte på hovedkontoret i Oslo sentrum fredag 6. desember der de nye kravene vil bli lansert.

Direktør for faglig ressurssenter i Statsbygg, Anders Fylling.

– Kravene vil føre til nye prosesser og økt samhandling mellom prosjekterende og utførende aktører i byggeprosjekter. Flere krav som har vært veiledende blir nå obligatoriske og skal leveres som en del av ferdigstillingen. BIM skal bli en sentral del av FDVU-dokumentasjonen, og skal brukes i hele byggets livsløp. Dette blir en milepel i realiseringen av Digitalt veikart, sier direktør for faglig ressurssenter i Statsbygg, Anders Fylling.

Sammen med de nye kravene vil Statsbygg lansere et digitalt verktøy som sjekker at dataene som legges inn i BIM-modellene er gode nok. Verktøyet vil bli innfaset i alle pågående prosjekter. I nye prosjekter gjelder de nye kravene fra 1. januar 2020.

Nytt navn
Frokostmøtet blir også dåp. Statsbygg vil nemlig også offentliggjøre hva de nye kravene til BIM-leveranser skal hete.

Siden 2008 er kravene blitt kalt «Statsbyggs BIM-manual». I dag brukes dette begrepet også om mange andre typer dokumenter, og behovet for veiledning er mye mindre enn det var. Derfor inviterte Statsbygg i midten av november til navnekonkurranse.

– Dette er åpenbart noe bransjen er opptatt av, for vi har allerede fått inn over 160 forslag. Likevel vil vi veldig gjerne ha inn enda flere, sier Fylling.

Fristen for innlevering av navneforslag går ut 1. desember. Premien er en av årets mest spennende nyvinninger på underholdningsfronten: Et Oculus Quest VR-headset.