Fra venstre:Morten Grongstad i AF-gruppen, Ståle Rød i Skanska, Harald V. Nikolaisen i Statsbygg og Jimmy Bengtsson i Veidekke Fra venstre:Morten Grongstad i AF-gruppen, Ståle Rød i Skanska, Harald V. Nikolaisen i Statsbygg og Jimmy Bengtsson i Veidekke

Tre storkontrakter til tre storentreprenører

Nye Regjeringskvartalet: Pris har bare talt 20 prosent

0

De tre første entreprisekontraktene i Regjeringskvartalet er inngått. Samlet antatt kontraktsverdi er 2,8 mrd. kroner.

–Jeg er svært fornøyd med at vi nå har nådd en viktig milepæl i gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet etter terroren 22. juli 2011, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kontraktene går til de tre største entreprenørselskapene i Norge – Veidekke, Skanska og AF-gruppen.

– Rehabilitering av H-blokk: Skanska (kontraktens antatte verdi: 1 050 mill. kr)
– Kjeller under hele kvartalet: Veidekke (kontraktens antatte verdi: 1 200 mill. kr)
– Energiforsyning: AF-gruppen (kontraktens antatte verdi: 550 mill. kr)

– Dette er solide og gode entreprenører å spille på lag med, for oss som byggherre. Det forsterker inntrykket av at mange gode krefter står sammen for å gjenreise regjeringskvartalet, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Utbyggingen av regjeringskvartalet vil foregå med samspillkontrakter, og med egne kontrakter for hvert bygg, kjeller, energiforsyning, rigg & drift og forberedende arbeider. Samspill innebærer at entreprenøren kontraheres før prosjektet er ferdig utviklet, og at prosjektet gjennomføres med en felles organisasjon (samspillsorganisasjon), hvor byggherren (Statsbygg), entreprenøren og rådgivere (Team Urbis) er integrert og tar sammen del i utviklingen av prosjektet.

– Vi har stor tro på samspill. Entreprenørkompetansen tilføres tidlig i prosjektet. Det gir større forutsigbarhet, tryggere kostnadsestimater, høyere effektivitet og lavere risiko for forsinkelser, sier Nikolaisen.

– Med flere entreprenører innenfor et trangt område midt i byen i et stort byggeprosjekt med strenge sikkerhetskrav og krevende logistikk, blir det helt nødvendig med samspill, åpenhet og samarbeid. Det blir samspill ikke bare innenfor hver enkelt kontrakt men også på tvers av kontraktene. Med andre ord entreprenørene må samarbeide med hverandre også.

Selv om entreprenør er kontrahert, er byggestart avhengig av Stortingets godkjenning. Det er forventet byggestart i 2021.

Statsbygg har også tre andre kontrakter ute i markedet. Det gjelder kontraktene for D-blokk, rigg & drift og forberedende arbeider, og de vil ventelig bli avgjort i løpet av 3-6 måneder.

Beskrivelse av de tre kontraktene

Høyblokken: Skal rehabiliteres til et velfungerende kontorbygg for cirka 480 ansatte. Skal refundamenteres og bygningens hovedbæring skal forsterkes. Fasadene skal rehabiliteres innenfor gjeldende vernehensyn, og hovedtrapperommet over 2. etasje skal bevares. Alle tekniske anlegg skal skiftes ut.

Kjeller: Omfatter komplett kjeller i hele kvartalet inkl. graving, fundamentering, råbygg, innredning og tekniske installasjoner. Ca. 25 000 m2 nybygg. Kjelleren binder sammen byggene og inneholder teknisk forsyning til byggene

Energiforsyning: Det nye regjeringskvartalet skal benytte sjøvann som energiforsyning. Det skal derfor bygges en pumpestasjon og rørtrasé mellom Akershusstranda og Hammersborg hvor regjeringskvartalet ligger.