Daglig leder Sverre Tiltnes i Bygg21 blir innleder på seminaret og setter dermed fra starten av fokus på det alle snakker om i byggebransjen, nemlig industrialisering, og mer effektiv bygging, og hva det betyr? Alle vil ha kvalitet for penga. Hva betyr det, og hvordan skal rørbransjen bidra til det.

Hvor står rørbransjen i dag – og hvor er den på vei?

Nytt seminar 6.november på Gardermoen:

0

VVSforum samler viktige aktører og tydelige stemmer i rør- og byggebransjen med ett mål for øyet: Å sette en status på hvor rørbransjen står i dag og hvordan ser fremtiden ut. – Begivenheten finner sted på Scandic Airport Gardermoen 6. november, forteller VVSforums daglige leder Stig Grindahl.

 – Vi speiler daglig det som skjer i VVS-bransjen i denne kanalen, og får jevnlig tilbakemeldinger om rørbransjens utfordringer. Vi er i en tid hvor byggebransjen stiller strenge krav til kompetanse og utdanning, byggetid, sporbarhet, tverrfaglighet, tekniske løsninger, digitalisering etc, og enkelte røster hevder at rørbransjen henger etter utviklingen på flere områder.

Viktig for utvikling
– Vi vil med dette seminaret løfte fram tematikken bredt og belyse situasjonen: Gjenspeiler det virkeligheten eller er den bedre enn sitt rykte?  Hva er rørbransjen god på, og hva kan den bli bedre på?

Nettopp dette med tverrfaglighet og samspill på tvers av bransjer er et kjerneområde i seminaret, og Grindahl påpeker at det er viktig både å se seg i speilet, se rundt seg og å se mot framtiden samtidig, for å skape utvikling.

Av innholdet under seminaret, trekker han fram følgende temaer:
* rekruttering og utdanning
* digitalisering
* kontraktsformer
* hvordan ser byggebransjen på rørbransjen
* etikk og profesjonalitet
* rørbransjens muligheter i framtidens byggebransje

Hele næringskjeden
– Hvem vil ha nytte av å delta på seminaret?

– Her vil det være noe for alle, uansett hvor i verdikjeden man befinner seg i enten bygge- og rørbransjen. Det være seg rørleggere, entreprenører, utbyggere, konsulenter og rådgivere, grossister etc., og det legges opp til mange debatter under dagen.

Og det er solide navn med klare meninger som står på listen over foredragsholdere/innledere. Listen er ennå ikke komplett, da det er flere spennende foredragsholdere på gang. Vi regner med at programmet er komplett medio juli.

– Lars Myhre (Boligprodusentene)
– Geir Jansen (NVF)
– Ole Larmerud 
– Frank Olsen (Rørkjøp)
Moderne vareflyt i den digitale hverdagen. Hvordan vil VVS-bransjen se ut om 3-5  år? 
– Torstein Pedersen (GK Rør).
Vil jeg virkelig at min datter skal begynne i rørbransjen? Alle bransjer har sine utfordringer, men jeg mener vi som bransje påtar oss altfor stor risiko i entreprisemarkedet. Jeg opplever det til tider skaper konflikter.
– Sverre Tiltnes, Bygg21
– Øystein Kjellsen, VB

Konferansier på seminaret er tidligere NRK-ansatte Erik Wold, en av landets skarpeste og mest erfarne journalister. Her blir det med andre ord temperatur! Foto Anne Valeur

Til å binde det hele sammen, har man sikret seg den tidligere NRK-ansatte Erik Wold. Erik Wold er en av landets skarpeste og mest erfarne journalister og programledere, med årelang erfaring fra NRK. Han har siden 1990 vært programleder for profilerte NRK-programmer som Dagsnytt Atten, Morgennytt, Frokost-TV, Standpunkt og RedaksjonEN. Fra 2010 til 2014 ledet han NRK1’s sentrale diskusjonsprogram Debatten. Han har dessuten ledet en rekke større direktesendinger i forbindelse med valg, nasjonale og internasjonale begivenheter.

– Med Erik Wold er vi sikret temperatur og klare svar, og det er også verdt å nvene at vi vil samle tre, fire aktører til en liten peptalk mellom de ulike bolkene. I det hele tatt vil dette være flere nye momenter som vil gjøre seminaret ekstra minnerikt.

Satser på seminarer
Grindahl forteller at arrangering av seminarer vil være et satsingsområde for VVSforum i årene som kommer.

– Vi ønsker å være en aktiv aktør og pådriver for VVS-bransjen, og ser det er et stort behov nettopp å samle aktører på tvers av fagområder for å kunne drive utviklingen i riktig retning. I det daglige er de fleste naturlig nok opptatt med egne gjøremål. Vi ønsker å hente fram det store bildet og få fram aktuelle problemstillinger – og ikke minst hvordan man best kan løse dem sammen.

I tillegg til den omtalte samlingen på Gardermoen, vil han allerede i løpet av høsten invitere til to seminarer med vannskader og lekkasjesikring som tema. Ett av disse vil bli lagt til Bergen, det andre til Oslo.

– Det forrige seminaret vi arrangerte med samme fokus, ble svært godt mottatt, og mange har ønsket seg en oppfølging. Vi er langt på vei til å fylle et meget spennende og interessant innhold i disse seminarene, men vil gå ut med det når alle brikkene er lagt, informerer han.

Sikre deg en plass!
PS; vil du sikre deg en plass på seminaret på Gardermoen 6. november, kan du melde deg på allerede nå, ved å sende en mail til stig@vvsforum.no. Prisen vil ligge på kr. 2.995,- per deltaker eks.mva.

– Velkommen til en spennende dag, sier han.