- I Swegon tar vi inneklimaet på alvor og våre ambisjoner er å være markedets ledende leverandør av godt inneklima, sier adm.direktør i Swegon, Jan Seljesæter.

– Som produsent av ventilasjonsaggregater må også vi bidra til det grønne skiftet

Fokus på Ventilasjon/Inneklima

0

Swegon mener de har et stort ansvar for å være med å bidra til det grønne skiftet ved å ta fram produkter som muliggjør denne overgangen. – Vi ser allerede i dag at myndighetene stiller strengere og strengere krav, noe som får følger for vår produktutvikling. Men det er viktig at alle parter i byggeprosessen er med og bidrar, sier Jan Seljesæter, adm.direktør i Swegon AS.

Seljesæter påpeker at det i årene som kommer blir enda viktigere å levere de riktige produktene for å gjøre det grønne skiftet mulig, og samtidig levere godt inneklima med det laveste energiforbruket i våre fremtidige og eksisterende bygg. Han oppfordrer og håper på aksept fra alle i ventilasjons- og byggebransjen som har med planlegging, oppføring, drift og ikke minst byggherresiden, vil være med, ha forståelse og aksept for denne utviklingen.

-Swegon er Nordens ledende produsent av luftbehandlingsaggregater og produkter for inneklima og akustikk til alle typer bygg. Vi er teknisk totalleverandør innen ventilasjon, og er markedsledende innen energieffektive ventilasjons- og inneklimaløsninger. I mer enn 60 år har vi utviklet produkter og systemer for energigivende inneklima, med fokus på komfort og optimal livsløpskostnad med lavest mulig energiforbruk. Det vi leverer verken synes eller høres, likevel skaper våre løsninger et godt innemiljø der mennesker kan nyte og yte i behagelig temperatur og luftkvalitet. Derfor skal vi være med i front i når det gjelder å kunne levere det markedet etterspør fremover, sier Seljesæter.

– Våre verdier “Customer Empathy, Trust and Commitment” gjennomsyrer alt vi gjør og er verdier vi etterlever.

Hva slags prosjekter jobber dere med for tiden?
-Primært jobber vi med nyoppførte næringsbygg, og er sterkt inn i store prosjekter. Men vi er også involvert i rehabilitering av næringsbygg og leiligheter.

Hvordan er samarbeidsklimaet i prosjektmarkedet med arkitekter, konsulenter, rådgivere, byggherrer og entreprenører. Hva er fokuset, er det innovasjon, smarte løsninger eller kost nytte (pris) som er avgjørende ved kontrahering av et prosjekt?
– Samarbeidsklimaet er stort sett veldig bra, men kan til tider preges av et unødvendig høyt stressnivå. Da kan beslutninger fattes på dårlig grunnlag, og prosjektene kan dermed preges av dette. Nøkkelord for fokuset i prosjektmarkedet i dag er godt inneklima og energieffektive løsninger, og ikke minst smarte og fremtidsrettede produkter. Fokuset på pris er nok større på de mindre innovative produktene. Men mange ser nytten av energieffektive løsninger på sikt for leietakerne.

Hva er nøkkelen sett fra deres ståsted for at et prosjekt går uten komplikasjoner?
– Prosjektene går ofte «på skinner» ved et tverrfaglig samarbeid, spisskompetanse hos leverandørene og ikke minst det å komme tidlig inn i prosjektene. Noe som legger grunnlaget for god prosjektledelse og planlegging.

Er rådgiversiden gode nok på å tilegne seg ny kunnskap på løsninger og ny teknologi?
– Det kreves i stor grad at de får god opplæring av leverandørene, og dermed også at rådgiverne setter av tid til kompetanseheving. Stort sett ser rådgiverne behovet for dette, og setter av tid.

Opplever dere noen forskjell på offentlige og private oppdragsgivere?
– Offentlige oppdragsgivere styres veldig mye av pris. Private er mer mottakelige for innspill med tanke på innovative løsninger som på sikt både er energieffektive og med tanke på hvor enkelt det er å leie ut arealene på sikt.

Behovet for rekruttering til ventilasjonsbransjen er stor, har dere noen tanker og meninger om hva som bør gjøres?
– Markedsføring er et nøkkelord her. Vi må ha mer kontakt med høgskolene, og være tilstede med informasjon og presentasjoner for å øke kunnskapen om bransjens betydning i det store bildet og ovenfor byggebransjen, og byggets avhengighet av våre tekniske løsninger for kunne fungere optimalt og ikke minst helsemessige krav. Betydningen av faglærte medarbeidere i bransjen er helt avgjørende for å ha en intern kultur som er utviklende og ikke stagnerer, samt å jobbe for å heve kunnskapen og kvaliteten i det utførende leddet.

Digitaliseringens betydning og hvordan dette vil endre bransjen?
Det er allerede store endringer på gang innen digitalisering, noe som er et «must» for å overleve i bransjen. Der er derfor helt avgjørende å følge med på dette. Det gir oss en unik mulighet til å følge opp leveransene. Smartløsninger vil utvikles over tid.

Les også denne artikkelen:
– Vi åpner bygget og ventilasjonen mot den digitale verden

– Ikke minst vil kompetanse kreves for å følge med, betydningen av faglært personell er veldig viktig. Fokuset er viktigheten av å redusere miljøbelastningen på byggene. Det fokuseres allerede på dette, men vil nok bli et enda større fokus fremover.

Hva er Swegons fokus på innovasjon og produktutvikling ut mot markedet?
Vi jobber kontinuerlig med å utvikle våre produkter. GOLD RX/HC er ny på markedet med integrert kjøle/varmepumpe med smarte adaptive styrefunksjoner. Vi fortsetter også utviklingen på vårt produkt innen behovsstyrt ventilasjon WISE, der utviklingen av ulike API vil ha fokus. Gjennom API- knutepunkt åpnes det for direkte kommunikasjon med andre systemer eksternt og for installasjon av tredjeparts programmer og løsninger. Dette åpner for mange muligheter for leietakere/byggeiere. Smartbygg med energieffektive løsninger.

Saken fortsetter under bildet:

Swegon legger stor vekt på kompetanse. Ansatte jobber tett sammen i utviklingen av produkter og i prosjekter for å levere de beste løsningene for hvert enkelt prosjekt.

– Våre GLOBAL-aggregat utvides med et enda større produktsortiment, og brannsikkerhet vil også stå sentralt i 2020. I 2019 kjøpte Swegon AS kjølefirmaet Klimax AS, og dermed har vi også kjøling i vårt sortiment. Dette blir selvfølgelig et stort fokus for oss i 2020.
– Samtidig står VVS-dagene for døren i 2020, og der vil vi selvsagt være representert. Her vil vi vise optimale systemløsninger som helhet, og fordelene med gode behovsstyrte løsninger, aggregater, brannsikkerhet og kjøling. For å skape et godt inneklima må alle produktene fungere godt sammen på en helhetlig og brukervennlig måte.

– I Swegon tar vi inneklimaet på alvor og våre ambisjoner er å være markedets ledende leverandør av godt inneklima. Vi skal fortsette å utvikle innovative og smarte ventilasjonsprodukter som kan kommunisere og kombineres med effektive løsninger. Vi skal være med å forandre bransjen.

Til slutt – Hvordan ser oppdragsmengden og innsalget ut fremover?
– Både innsalg og oppdragsmengden har økt i 2019 i alle våre produktgrupper. Innsalget for 2020 ser også meget lovende ut, avslutter en fornøyd Seljesæter.