Slik kommer de nye plusshusene til å se ut. Alle husene får integrerte solceller som standard. 3D illustrasjon: Flaget AS

– Smarte løsninger med intern energiflytting gir høy komfort

Flaget AS bygger 12 Plusshus på Ormåsen:

0

Flaget AS, med base i Hokksund, har i mange år hatt miljø- og klimavennlig fokus i boligbyggingen og har levert en rekke passivhus. Nå tar de steget ytterligere i tråd med det grønne skiftet, og har ambisjoner om å bygge 12 Plusshus på Ormåsen. Boliger som produserer mer energi enn de forbruker, og som gir et godt regnestykke både for økonomien og for klimaet.

– Velger du et Plusshus på Ormåsen i Øvre Eiker, kan du få grønt boliglån fra Sparebanken Øst med gunstig rente på hele boliglånet, forteller Kristin Engevik Kristoffersen som er leid inn som rådgiver i prosjektet.

– I sum gir det en veldig gunstig bunnlinje, selv om Plusshus nødvendigvis er noe mer kostbart å reise enn et tradisjonelt hus. Ikke bare sparer du på kostnadene til både lån og strøm, du får også et hus med høyere gjensalgsverdi da du har valgt en bolig for fremtiden, påpeker hun.

Selv om man vil få et høyere boliglån å betjene, blir de månedlige utbetalingene de samme som ved et ordinært boliglån , siden du sparer så mye på rente- og energikostnad Det gjør Plusshus til en smart investering, i tillegg til at det er det beste for miljøet, argumenterer hun.

Attraktive boliger
De 12 aktuelle tomtene er ganske like i form og størrelse, men de tre på enden har et noe annet potensial når det gjelder hustype.

– Men i utgangspunktet er det snakk om en standardisert, moderne og romslig hustype vi er sikker på vil falle i smak. Husene er elementbasert for å sikre både framdrift og den beste kvaliteten, sier selskapets daglig leder Torger Terum.

Saken fortsetter under bildet:

Plusshusene er bærekraftig og er en økonomisk lønnsom investering i naturskjønne omgivelser på Ormåsen, sier fra venstre, Flagets daglige leder Torger Terum, BIM Tekniker, Karoline Flatin Lien, økonomirådgiver Kristin Engevik Kristoffersen og energiekspert David Zijdemans.

Terum er ikke i tvil om at klimafokuset vil øke ytterligere i årene som kommer, og at mye av det de tilbyr i dag vil være standard i framtiden.
– Vi ønsker å være framtidsrettede og innovative, og ikke minst kunne påvirke gode klimavalg på vegne av våre kunder. Disse boligene viser at vi mener alvor med våre ambisjoner.

Integrerte solceller
Energiekspert David Zijdemans fra Zijdemans Consult AS er leid inn som rådgiver i prosjektet, og kan fortelle at alle husene vil få integrerte solcellepaneler i taket. Det vil si at de ikke blir liggende oppå taket, men som en del av konstruksjonen i stedet for tradisjonelle takstein. For å dekke energibehovet i boligen er det planlagt cirka 70 kvadratmeter med solcellepaneler.

– I tillegg til solenergi, vil det bli væske-til-vann bergvarmepumpe med energibrønn. Det er ikke den billigste kombinasjonen vi kunne valgt, men på sikt vil det være den mest økonomiske kombinasjonen av varmekilder for huseieren. Denne løsningen gir masse varme når du trenger det som mest på kalde vinterdager, sier han.

– Dermed slipper man å måtte supplere med mye innkjøpt elektrisk energi om vinteren, som jo da er på sitt dyreste, supplerer Terum.

Innovative løsninger for fremtiden
Zijdemans mener at markedet er i ferd med å våkne når det gjelder ønsket om kjøling i bolig og leiligheter.
– Jeg vil si at prosjektet på Ormåsen og til Flaget er ganske innovativt på energisiden. I dag er det slik at man ikke har noen tilvalg på energisiden. Derimot på kjøkken, parkett og farger kan man velge å vrake som man ønsker. Men det som har med komfort og temperatur er helt fraværende, sier han.

I dette prosjektet kan man tilby smarte løsninger, og flytte varmen og kjølingen internt i huset etter behov. Kjølingen i husene løses via varmepumpen med kobling til energibrønnen. Det betyr at man får gratis kjøling om sommeren kun via sirkulasjonspumpen, og som bidrar til intern varmeflytting. Det betyr at man vil kunne ha kjøling på soverommet, samtidig som man flytter energien til badegulvet hvis man vil ha varme der via varmepumpen, eller til å produsere varmtvann. Når man produserer varmtvann på sommeren, vil den varmen komme fra de rommene som kjøler, ved at man bare flytter energien internt i huset. Så her ivaretas komfort, miljø og penger spart, sier Zijdemans.

Overskuddsenergi om sommeren
Et solcelleanlegg produserer naturlig nok mest strøm i sommerhalvåret – i samme periode hvor de har behov for minst energi. Det vil si at huset vil produsere langt mer energi enn det forbruker.

– Du har da to muligheter; enten å selge all overskuddsstrøm tilbake til nettselskapet eller å forbruke en del av det selv, eksempelvis til elbillading.

De påpeker at spotprisen du får ved å selge strømmen er lav i forhold til hva du betaler når du kjøper, så det optimale er å bruke den selv. Eksempelvis til lading av elbiler.

– Snart vil det komme rimelige batteriløsninger på markedet hvor du selv kan lagre overskuddsstrømmen og bruke den når du har behov. Det vil gjøre regnestykket enda mer gunstig. Derfor har vi satt av plass til det i det tekniske rommet.

Saken fortsetter under bildet:

3D-snitt av plusshuset.

En rekke tilvalg
I tillegg til standardversjonene med balansert ventilasjon, vil utbyggeren tilby en rekke tilvalg for kjøperne for de som vil unne seg det ekstra av komfort og følelse av luksus . Eksempelvis kjøling om sommeren av de rommene du ønsker, om du ønsker litt høyere baderomstemperatur, elbillader etc.

– De fleste husbyggere har ikke muligheter til å velge mellom ulike energiløsninger. Hos oss kan du velge temperatur helt ned på den enkelte rom både sommer og vinter. Kjøling på hete sommerdager er både behagelig og helsemessig sunt, og øker attraksjonen og verdien på boligen, sier Terum.

Som tilvalg kan du også få smarthusløsninger, du kan få varmtvann rett i hagekranen, som er veldig kjekt når man skal vaske hagemøbler, bil og sykkel, eller når barna vil prøve plaskebassenget.
– Vi legger til rette for å skreddersy løsninger. Husene er i utgangspunktet uten pipe, da det ikke er behov for fyring til oppvarming. Men er det ønskelig med peiskos, ordner vi selvsagt det også, sier Terum avslutningsvis.

Så mye sparer du
I følge et stipulert energisparingsprogram, kan et energiregnskap for Plusshusene  på Ormåsen se slik ut:

Årlig energibehov: 14.000 kilowattimer (kWh)
*Energibrønnen leverer 4700 kWh
* Produsert solenergi 10500 kWh

Det vil si at huset vil gå med ca 1200 kWh i året i pluss.

De påpeker at dette er et estimert forbruk, og regnestykket vil selvsagt avhenge av forbruksmønsteret. Sløser man med energi, risikerer du å ikke gå i pluss. Eller om du er sparsommelig, kan du gå ytterligere i pluss.