Illustrasjonsfoto

– Vil skje mye i ventilasjonsbransjen rundt prefabrikering og digitalisering

FOKUS PÅ VENTILASJON/INNEKLIMA

0

Avdelingsleder for klima i Bravida, Mathias Spolèn Erstad mener det kommer til å bli mer prefabrikering, og standardiserte løsninger i ventilasjonsbransjen. Samtidig vil digitaliseringen bli utrolig viktig på mange områder, ikke minst for å skape bedre lønnsomhet i prosjektene for de utførende, hvis man henger med i utviklingen.

Avdelingsleder for klima i Bravida, Mathias Spolèn Erstad

– Jeg er ganske overbevist om at det vil bli mer prefabrikasjon i ventilasjonsbransjen i fremtiden. Ventilasjon henger etter rør på dette området og mulighetene for prefabrikkering må utnyttes og testes. Dette vil føre til mer standardisering av løsninger. Definisjonen av et prosjekt er at det er unikt, men samtidig skal det ikke være nødvendig å løse samme oppgave på forskjellige måter, påpeker Erstad i Bravida Norge.

Bravida har prosjekter i alle størrelser, alt fra små rehabiliteringsprosjekter, leilighetsbygg, skole, svømmehall, kjøpesenter, kontorbygg og omsorgsboliger. Men avdelingen Oslo Klima Prosjekt som ledes av Erstad, driver kun med prosjekt og omsetter for mellom 120 – 150 millioner i året. Avdelingen består av montører, teknikere, innregulerere, prosjektledere og en økonom. Arbeidsområdet strekker seg fra Eidsvold i nord, til Kongsberg i vest, men hovedvekten av prosjektene er i Osloområdet
– Vi begynner å komme i gang med større totaltekniske prosjekter hvor Bravida leverer alle fag, og vi er involvert i alle type entrepriser som totalentreprise, beskrevne entrepriser og samspillskontrakter.

Hvordan er samarbeidsklimaet i prosjektmarkedet mellom arkitekter, konsulenter, rådgivere, byggherrer, entreprenører om dagen? Er fokuset på innovasjon, smarte løsninger eller kost nytte (pris) som er avgjørende ved kontrahering av et prosjekt? Hva er nøkkelen sett fra deres ståsted for et prosjekt uten komplikasjoner?
-Generelt er samarbeidsklimaet i prosjektene godt, men tøft. Dessverre har advokatutgiftene økt de siste årene på grunn av konflikter. I hovedsak er fokuset i prosjektene pris, det gjelder da spesielt i totalentreprisene. Vi ser at det i samspillsprosjektene legges mer vekt på innovasjon og smarte løsninger, der er det større rom for å utvikle gode løsninger hvor det ses på helheten, og ikke isolert på RØR/EL/VENT. I prosjektene hvor vi leverer alle tekniske fag får vi muligheten til å utnytte potensialet som finnes i å se den tekniske løsningen som en helhet.

Saken fortsetter under bildet:

Bravidas strategi er å være en totalteknisk entreprenør.Dronning Ingrids hage er et av prosjektene hvor Bravida har totalteknisk leveranse med Hent som totalentreprenør.- Vi har vært inne i en prosess med Hent siden sommeren 2018 om å utvikle og prise prosjektet.Hent og Bravida har i løpet av denne tiden samlet seg til å få til et godt samarbeid. Prosjektet er på ca. 13 000 m². Prosjektet har overlevering 01.06.2022. Bravida leverer Rør, sprinkler, ventilasjon, elektro og IKT, sier Mathias S.Erstad.

– For at et prosjekt skal gå best mulig er nøkkelen tidlig involvering av tekniske entreprenører. La oss bli med fra tidlig fase for å komme med innspill. Det er heller ikke tvil om at god kjemi mellom oppdragsgiver og entreprenører øker sjansene for et godt samarbeid. De prosjektene som går best, er der hvor det er åpen kommunikasjon og alle jobber mot det samme målet. Vi er med på et prosjekt på Ulven hvor vi bygger leiligheter for OBOS og inngår i Team Veidekke, et DA-selskap. I dette prosjektet er alle aktører medeiere i DA selskapet og da er det ikke tvil om at vi jobber mot et felles mål. Det er gøy å få være med å teste ut nye måter som kan være med å utvikle byggebransjen.

Er rådgiversiden gode nok på å tilegne seg ny kunnskap på løsninger og ny teknologi?
– Rådgiverne er flinke på å tilegne seg kunnskap om nye løsninger og teknologi. Vi savner
noen ganger litt mer praktisk forståelse.

Er dere involvert i prosjekter som er håndtert faglig dårlig av konsulent, arkitekt, byggherre eller entreprenør?
– Vi har flere utfordrende prosjekter, grunnen til utfordringene er ofte komplekse. Det mangler noen ganger kultur for hvordan et problem skal løses. Tidspress kan være ødeleggende for ordentlig KS og sikre at riktige og gode løsninger velges.

Opplever dere noen forskjell på offentlige og private oppdragsgivere?
– Vi har flest private oppdragsgivere. Vi merker at private aktører begynner å lære av de offentlige, spesielt med tanke på seriøsitet. Det stilles høyere og høyere krav til oss som leverandører. Dette er flott med tanke på arbeidsvilkår og HMS.

Hva mener dere om digitaliseringens betydning og hvordan dette vil endre bransjen?
– Digitaliseringen er ikke lenger fremtiden, det skjer nå, og fort. Flere og flere prosjekter tar i bruk ny teknologi. For å effektivisere å utnytte ressursene bedre spiller digitaliseringen en viktig rolle. Vi må lære oss å bruke verktøyene på riktig måte. De som ikke henger med vil rett og slett falle av og ikke eksistere i fremtiden. Det stiller store krav til alle involverte i et prosjekt, og alle må være villig til å endre seg og bruke de digitale verktøyene.

Det fungerer ikke lenger med: «sånn har vi alltid gjort det». Bransjen må endre seg, og ved å bruke verktøyene riktig vil vi helt sikkert blir både mer effektive og utnytte ressursene bedre.

– Jeg kan nevne at vi har stort fokus på IOT i Bravida. Der jobber vi med flere nye spennende løsninger og nyheter. Vi holder på å utvikle en plattform for utnyttelse av all informasjon vi kan hente ut fra et bygg. Bravida er i gang med to pilotprosjekter for å teste ut løsningen, og kan snart tilby noen spennende verktøy for våre kunder.

Behovet for rekruttering til ventilasjonsbransjen er stor, noen tanker meninger om hva som bør gjøres?
– Vi må vise at ventilasjonsbransjen er spennende, og vi må henge med på digitaliseringen, ta i bruk de nye verktøyene som finnes. Rådgiverne er flinke til å vise seg frem på skoler, det må også entreprenørene bli flinkere til. Å få flere jenter inn i bransjen vil også være positivt, og selvforsterkende. En god blanding av kjønnene vil være positivt for arbeidsmiljøet.

– Kan vi også redusere konfliktnivået i prosjektene vil det være positivt for rekruteringen. Byggebransjen, og kanskje spesielt entreprenørsiden, har dessverre et litt ufortjent dårlig rykte. Man trenger ikke være tykkhudet for å jobbe i denne bransjen, det er plass til alle typer personer og personligheter. Opplysningskampanjer rettet mot ungdom for å vise hva vi faktisk driver med er viktig. Byggebransjen er ganske lukket, ungdom ser og opplever andre bransjer i dagliglivet og igjennom møter i butikk, helsevesen, skole osv. En byggeplass er stengt av med gjerder og de vet ikke hva som skjer bak disse. Vi må klare å vise frem vår bransje som et godt sted å jobbe og tiltrekke oss flinke folk.

Hvordan ser du på betydningen av faglærte medarbeidere, og lærlinger?
– Det å kunne vise til et fagbrev vil være en klar fordel, og vil gi et fortrinn for de som har det. Seriøsiteten vil også styrkes av det. Lærlinger er fremtiden. De er de som senere skal styre byggeplassene. Ved å være en lærebedrift kan vi være med på å forme disse og sikre rekrutering til bransjen.

Har dere noen ønsker på ventilasjonsbransjens vegne?
– At vi klarer å få betalt for jobben vi gjør. Vi jobber i en lavmarginsbransje, med høy risiko. Klarer vi å utnytte de digitale verktøyene som finnes, og henge med på digitaliseringen, så kan det bli enda mer gøy å være en del av byggebransjen fremover. Vi må tørre å teste ut nye løsninger og ha oppdragsgivere og byggherrer som er fremtidsrettet. Drømmeoppdragsgiveren involverer oss fra første stund og lytter på våre råd. En som kan se totaløkonomien over tid og være villig til å investere i innovative og bærekraftige løsninger.

Hvordan er oppdragsmengden / innsalget for 2020?
-Vi har en god ordrereserve, men har kapasitet til å ta på oss mer. Det kommer mange forespørsler inn og vi må dessverre si nei til noen for å levere den kvaliteten på tilbudene vi ønsker. Innsalget er godt, både på store og små prosjekter, men vi merker at det er stor konkurranse.