- Vi har gjort dette til et levende dokument i den forstand at vi oppfordrer alle i bransjen til å komme med innspill, nye med ord og uttrykk. Dette materialet samler vi på og vil foreta en årlig revidering, sier Tom Christiansen.

– Skaff deg ITB-veilederen og hjelp oss med forbedringer!

Hva betyr AAK, ABA og kaldstart innen bygningsautomasjon?

0

I oktober kom oversikten over ord og uttrykk som bør brukes av alle som jobber med bygningsautomasjon: Terminologi for tekniske bygningsinstallasjoner. Nå oppfordres bransjefolk til å bistå med en solid revidering kommende høst.

Dette er en nødvendig veiledning for ITB-bransjen, mener Tom Christiansen i Siemens som står sentralt i dette arbeidet. Men veiledningen har også behov for mange tilbakemeldinger fra brukerne. Korrigering av det som står der, og å få på plass mange nye ord og uttrykk vil være av stor verdi for hele bransjen.

Christiansen ønsker seg gode innspill fra bransjefolk som kan komme med nye forslag og korreksjoner. Selv de minste detaljer er viktig å få på plass, fastslår han.

– Vi har gjort dette til et levende dokument i den forstand at vi oppfordrer alle i bransjen til å komme med innspill, nye med ord og uttrykk. Dette materialet samler vi på og vil foreta en årlig revidering, sier Tom Christiansen.

Les hele artikkelen på vår fag nettside itbaktuelt.no