Ola E. Skrautvol og Thor Lexow i arbeidet med ny ventilasjonsteknikerutdanning.

Nå kan du si ditt om forslag til læreplaner

Læreplaner for ventilasjonstekniker og kuldemontør på innspillsrunde

0

Ventilasjonsteknikkfaget blir et eget lærefag i videregående skole fra 2021. Nå er forslagene til læreplaner for ventilasjonstekniker og kuldemontør på innspillsrunde fra 20. juni til 1. september. Planene skal fastsettes av Utdanningsdepartementet mars 2020.

Læreplangruppene for VKE-fagene blir ledet av Henning Friis i Luftkvalitet AS, som også sitter i VKEs styre. Gruppene har med stor deltagelse fra VKE-medlemmer jobbet for at kompetansemålene i læreplanene svarer til bransjen behov og forventninger til fremtidens fagarbeidere på ventilasjon og kulde, i tråd med fagfornyelsen. Spesielt viktig har det vært å få inn kompetansemål knyttet til elsikkerhet og arbeid på maskiner i henhold til maskinforskriften.

Nytt for læreplanen er at Vg2 skal inneholde kompetansemål for det nye programfaget Ventilasjonsteknikk i tillegg til Kulde- og varmepumpeteknikk. Dette betyr at elevene som velger Kulde- og varmepumpemontørfaget i Vg3 også får kunnskap innen ventilasjonsteknikk og at elevene som velger Ventilasjonsteknikerfaget i Vg3 får kunnskap i kulde- og varmepumpeteknikk. For å sørge for at elevene får nok fordypningskunnskap i Vg3 vil det bli utvidet læretid med restteori spesialisert innenfor enten kulde eller ventilasjon.

– Med de nye læreplanene vil bransjen få utdannet høyt kompetente fagarbeidere som imøtekommer fremtidens krav til miljø, sikkerhet og lønnsomhet, sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE i en pressemelding. Han opplyser at læreplan gruppene har søkt om å utvide opplæringstiden for ventilasjonstekniker og kuldemontør med et halvt år for å dekke kompetansemålene i nye læreplaner.

Her kan du lese læreplanene og gi innspill: