SGP Armatec leverer radiatorer og ventiler til stort rehab-prosjekt i Drammen

0

Totalt skal SGP Armatec levere 6.200 stelrad radiatorer med radiatorventiler og termostater til over 1600 leiligheter fordelt på 28 blokker på Fjell i Drammen. I tillegg leveres det 10.000 kuleventiler og 3.000 innreguleringsventiler.

– Dette er og har vært et spennende prosjekt å følge fra leverandørsiden. Vi har underveis i prosjektet hatt en god dialog med Bravida, og sammen har vi funnet løsninger som både er kostnadsmessig riktig, men også tidsbesparende, forteller Tom Jacob van Garderen, selger i SGP Armatec i en pressemelding.

– Denne sommeren har det vært satt opp fast leveranse av radiatorer og annet tilbehør kl. 08.00 hver mandag. Her blir radiatorer merket av en Bravida ansatt til distribusjon til riktig leilighet.

1000 meter fjernvarmerør med ventiler og deler
– For å kunne ta i bruk radiatorene er beboerne helt avhengige av fjernvarme fra eksternt anlegg. Som en del av prosjektet har Bravida også lagt 1.000 meter med fjernvarmerør, samt ventiler og deler, under bakken som strekker seg fra et flisanlegg på Fjell og til blokkene. Flisen som blir brukt fraktes til Drammen i store containere ved jevne mellomrom, foteller van Garderen.