Adm.direktør Frank Olsen i Rørkjøp vil sette fokus på dagens verdikjede, og den nye "handleshverdagen" rørbransjen opplever og vil møte fremover.

Hvordan ser morgendagens verdikjede ut kontra dagens?

Rørbransjen 2020: Meld deg på seminaret 6.november:

0

Under seminaret “Rørbransjen 2020 – hvor står vi?” den 6.november på Gardermoen vil adm.direktør i Rørkjøp, Frank Olsen snakke om hvordan han ser for seg morgendagens verdikjede kontra dagens verdikjede og hvilke konsekvenser det vil få for VVS-bransjen. Han vil også komme inn på  hvordan utviklingen går med hensyn til vareflyten i dag og i morgen, og hvordan bransjen må tilpasse seg til «den nye handelshverdagen».

Dette skjer den 6.november på Scandic Oslo Airport Gardermoen.

– VVSforum samler sentrale aktører og tydelige stemmer i rør- og byggebransjen til et innholdsrikt seminar på Gardermoen den 6.november, med ett mål for øyet: Å sette en status på hvor rørbransjen står i dag og hvordan ser fremtiden ut, forteller VVSforums daglige leder Stig Grindahl.

Program og påmelding her

 – Tanken med seminaret er speile det som skjer i VVS-bransjen. Vi får jevnlig tilbakemeldinger om rørbransjens utfordringer. Vi er i en tid hvor byggebransjen stiller strenge krav til kompetanse, utdanning, byggetid, sporbarhet, tverrfaglighet, tekniske løsninger, digitalisering etc, og enkelte røster hevder at rørbransjen henger etter utviklingen på flere områder.

Viktig for utvikling
– Vi vil med dette seminaret løfte fram tematikken bredt og belyse situasjonen: Gjenspeiler det virkeligheten eller er den bedre enn sitt rykte?  Hva er rørbransjen god på, og hva kan den bli bedre på?

Nettopp dette med samspill på tvers av bransjer er et kjerneområde i seminaret, og Grindahl påpeker at det er viktig både å se seg i speilet, se rundt seg og å se mot framtiden samtidig, for å skape utvikling.

Av innholdet under seminaret vil følgende temaer bli godt belyst og debattert:
Rekruttering og utdanning, Kontraktsformer, Hvordan ser byggebransjen på rørbransjen, Verdikjeden i rørbransjen – hvordan ser den ut om 5 år, og ikke minst rørbransjens muligheter i framtidens byggebransje

Hele næringskjeden
– Hvem vil ha nytte av å delta på seminaret?

– Her vil det være noe for alle, uansett hvor i verdikjeden man befinner seg i enten bygge- og rørbransjen. Det være seg rørleggere, entreprenører, utbyggere, konsulenter og rådgivere, leverandører, grossister etc., og det legges opp til flere debatter under dagen.

Til å binde det hele sammen, har man sikret seg den tidligere NRK-ansatte Erik Wold. Erik Wold er en av landets skarpeste og mest erfarne journalister og programledere, med årelang erfaring fra NRK. Han har siden 1990 vært programleder for profilerte NRK-programmer som Dagsnytt Atten, Morgennytt, Frokost-TV, Standpunkt og RedaksjonEN. Fra 2010 til 2014 ledet han NRK1’s sentrale diskusjonsprogram Debatten. Han har dessuten ledet en rekke større direktesendinger i forbindelse med valg, nasjonale og internasjonale begivenheter.

– Med Erik Wold er vi sikret temperatur og klare svar, og det er også verdt å nvene at vi vil samle tre, fire aktører til en liten peptalk mellom de ulike bolkene. I det hele tatt vil dette være flere nye momenter som vil gjøre seminaret ekstra aktuelt tror vi.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com