Daglig leder Tor Torbergsen, og prosjektleder Andrè Jensen i Åge Nilsen AS, mener den nye strukturen gjør det enklere å levere grensesnitt mellom fagene og frigjøre hovedentreprenøren fra mange oppgaver. Åge Nilsen AS blir sammen med Klimaservice,og JM Hansen underlverandør til Totalteq AS.

Samler krefter som totalteknisk entreprenør i Tromsø

Åge Nilsen AS: - Nå blir vi i større grad en premissgiver til hovedentreprenøren

0

Åge Nilsen AS har vært rørentreprenør i over 60 år og JM Hansen har i snart 100 år tilbudt tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon. Nå slår de to Tromsøbedriftene seg sammen med ventilasjonsleverandøren Klimaservice for å kunne tilby totaltekniske løsninger under navnet Totalteq AS.

– Byggeaktiviteten og markedssituasjonen i Tromsø er god. Vi hadde forventet lavere aktivitet i fjor høst, men vi har fått mange forespørsler og har fortsatt vekst. I tillegg har vi fått økt aktivitet i forbindelse med utbyggingen på Evenes. Markedet ser veldig godt ut i hele Troms i årene som kommer, sier Tor Torbergsen, daglig leder i Åge Nilsen.

Selskapet har primært vært engasjert i store anleggsprosjekter knyttet til eksempelvis Undervisningsbygg, Forsvarsbygg, Universitetet, Fiskernes Agnforsyning og større næringsbygg de siste årene.

Slår seg sammen som totalteknisk entreprenør

Han forteller at markedssituasjonen i Tromsø har endret seg noe gjennom flere nasjonale aktører.

– Vi tenker at markedet gradvis vil forandre seg mot flere totaltekniske forespørsler og ønsker å rigge oss for dette. Fordelen med en totalteknisk entreprenør er at kunden har et kontaktpunkt, er lettere å forholde seg til, og at entreprenøren koordinerer og tar større ansvar.

– Tidligere har det vært at de totaltekniske entreprenørene ikke kunne levere kvalitet i alle fag. Dette var bakgrunnen for at hovedentreprenørene ofte spurte entreprenører fra flere fag. Det vi konkluderte med var at om man kan bli virkelig god på totaltekniske leveranser er dette et konkurransefortrinn.

Han forteller at utviklingen av det nye selskapet nå er i gang.

– Åge Nilsen og JM Hansen har stiftet Totalteq sammen, og nå holder vi på å kjøpe Klimaservice. Denne strukturen gjør at Totalteq gir tilbud, stiller garantier og forsikring, og inngår kontrakter på totaltekniske jobber. JM Hansen, Åge Nilsen, og Kimaservice blir da underleverandører til Totalteq og vi kan benytte alle fagekspertisen opp i det nye totaltekniske selskapet.

Jobber tettere sammen

Med den nye strukturen kan nå selskapet levere et enklere grensesnitt mellom fagene og frigjøre hovedentreprenøren fra mange oppgaver.

– Allerede i anbudsprosessen er det spørsmål om grensesnittet mellom automasjon, styring, pumper og andre tekniske installasjoner. Nå kan vi prise leveransen en gang slik at denne blir mest mulig riktig ovenfor hovedleverandøren. I tillegg slipper hovedentreprenøren å tenke på koordinering mellom fagene siden vi løser dette internt. Vi står også sterkere i planleggingsfasen med tanke på fremdrift og det blir enklere å finne felles løsninger i utførelsen, sier Andrè Jensen, prosjektleder i Åge Nilsen.

– En annen viktig fordel er koordinering av produksjonen. Med tre tekniske fag som koordineres intern er vi i større grad en premissgiver til hovedleverandøren. Dette er bra både for oss og hovedentreprenøren. Det handler om å bruke minst mulig timer i utførelsen og vi har allerede jobbet sammen i mange store prosjekter og vet vi jobber godt sammen, tilføyer Torbergsen.

Klar for sitt første store totaltekniske prosjekt

Nå er den nye strukturen klar til å tas i bruk i selskapets neste store oppdrag på 40 millioner.

– Vi skal nå ta disse felles erfaringene med oss inn i det neste store prosjektet i Storgata 25. Der skal vi fremstå som en enhet i produksjon og møter. Vi skal gjøre all koordinering internt slik at hovedentreprenøren får ett kontaktpunkt å forholde seg til, sier Jensen.

– De nasjonale totaltekniske entreprenørene henter ofte inn fagene til hvert enkelt prosjekt, men vi står sammen som en felles organisasjon i alle prosjekter. Dette sparer timer i forbindelse med HMS og møtevirksomhet for de enkelte fagene, sier han.

Torbergsen forteller at de allerede nå får nye henvendelser som et resultat av samarbeidet.

– Vi har allerede signert en større avtale med HENT for et lakseslakteri på Senja. Dette prosjektet kommer som en følge av det nye selskapet og hadde det ikke vært for den nye strukturen hadde vi neppe fått denne kontrakten. Vi har nå en ordreportefølje på omtrent 200 millioner som gjør at vi får en veldig god start på det nye selskapet. Alle de tre selskapene har gode resultater fra før og vi er rigget for flere store prosjekter. Både vi, hovedentreprenøren og sluttbruker vil dra nytte av samarbeidet, avslutter Torbergsen.