Adm.direktør Per Jæger i Boligprodusentene.

Salget av nye eneboliger faller

0

Heldigvis oppveies et lavere eneboligsalg av et økt salg av småhus og leiligheter som ligger hhv. 5 % og 2 % over første halvår i fjor. Dermed ligger det totale nyboligsalget hittil i år 2 % under fjoråret, sier Jæger. De siste 12 månedene er det solgt 27 158 boliger.

– Igangsettingen av boliger hittil i år ligger 11 % bak fjoråret, sier Jæger. Igangsettingen fordelt på boligtype viser en nedgang på 21 % for leiligheter.  og en oppgang på 3 % og 1 % for hhv. småhus og eneboliger. De siste 12 månedene er det igangsatt 28 246 boliger.

– Boligbyggingen nå er stort sett i balanse i Norge om vi sammenligner med boligbehovet, sier Jæger. Det er imidlertid ett unntak, nemlig Oslo. Der igangsettes det nå årlig 1 500 færre boliger enn boligbehovet på 5 000. Dette vil få konsekvenser for boligprisene om ett til to år, avslutter han.