RUFO AS har i samarbeid med Veidekke Entreprenør AS utviklet en ny BIM-kiosk spesielt til bruk på bygge- og anleggsplasser. BIM-kiosken er en mobil arbeidsstasjon som legger særlig vekt på integrasjon av informasjonsteknologi og plug-and-play funksjonalitet for brukere.

RUFO og Veidekke nomineres til Byggenæringens Innovasjonspris 2019

Utviklet ny BIM-kiosk spesielt til bruk på bygge- og anleggsplasser:

0

RUFO AS har i samarbeid med Veidekke Entreprenør AS utviklet en ny BIM-kiosk spesielt til bruk på bygge- og anleggsplasser. BIM-kiosken er en mobil arbeidsstasjon som legger særlig vekt på integrasjon av informasjonsteknologi og plug-and-play funksjonalitet for brukere.

Ved å tilrettelegge for en mer helhetlig tilnærming til informasjonsutveksling støtter BIM-kiosken økt digitalisering av byggebransjen. Viktig informasjon kan leses og behandles av flere brukere samtidig. Dette gjør det mulig for entreprenør, anleggsleder og prosjekterende å ha gode, tverrfaglige diskusjoner på stedet.

– Det er en stor fordel for både byggherre og entreprenør at viktige avklaringer kan gjøres direkte på digitale plattformer, sier Erik Østby-Deglum, nestleder i RUFO. Rapporter på HMS, kvalitet og ytre miljø kan gjøres tilgjengelig i BIM-kiosken og RFIer (request for information) kan utføres digitalt i stedet for at den minste avklaring må innom anleggskontoret. Vi tror bestemt at økt informasjonstilgang på byggeplassen vil være avgjørende for nye og etablerte arbeidsformer som eksempelvis VDC og Lean Construction.

BIM-kiosken med håndtak og hjul er enkel å transportere mellom bygge- og anleggsplasser. Den er enkel å rigge opp og kan lukkes og låses ved behov. Kiosken er stabil og robust og utviklet slik at den tåler sprut og støv på byggeplassen. Kiosken leveres klargjort for alt nødvendig teknisk utstyr kunden måtte ønske seg. Den leveres som standard med strømtilførsel. Det er plass nok til å etablere ladestasjoner for telefoner og nettbrett i kiosken. Rufo AS leverer selve BIM-kiosken som en kasse med tilpassede rom og festemuligheter, deretter vil den kunne leveres ferdig installert med brukerutstyr, som mellomleverandør eller kunden selv står for.

– BIM-Kiosken bidrar til en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæring ved at papirtegninger blir overflødige. Flere møter kan holdes på byggeplassen og gode verktøy og direkte dialog reduserer kvalitetsavvik og øker sannsynligheten for at jobben blir gjort riktig første gangen. Raskere avklaringer kan tenkes å gi mer effektive byggeprosesser og muligens bidra til å redusere ressursbehovet, eller fristiller arbeidskraft til andre oppgaver sier Kristin Malonæs, direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge og leder av juryen.

BIM-kiosken er tiltenkt bruk i bygg- og anleggsbransjen, men vil være mulig å bruke på ethvert sted hvor det er behov for et midlertidig, mobilt kontorsted. BIM-kiosken kan brukes i mange år, og trenger lite vedlikehold. Demonteres av fagkyndige for optimal materialgjenvinning og består av treverk, aluminium og stål.