Kari Øgle Kjensberg, adm.dir. i Comfort-kjeden

Rørlegger – et topp kvinneyrke

Kommentar: VVS Norge ønsker å rekruttere flere kvinnelige rørleggere

0

Alle som har jobbet på en arbeidsplass vet at et sammensatt miljø, gjør arbeidsdagen morsommere. Forskning viser også at bedrifter som dyrker mangfold, har større sjanser for å lykkes. Da er det et stort tankekors at bare 1,5 prosent av de nær 15.000 rørleggerne i Norge er kvinner.

Hva kreves av en rørlegger? Du må kunne samarbeide. Du må være nøyaktig, serviceinnstilt, og flink teknisk. Det er viktig at du er lærevillig, til å stole på, og at du er praktisk anlagt. Matteferdigheter må du ha, og så bør du kunne snakke engelsk, siden norske byggeplasser stadig oftere har arbeidere med utenlandsk bakgrunn. Er det noe av dette som skulle tilsi at kvinner ikke skulle bli rørleggere? Selvsagt ikke. Da er det fryktelig synd at vi ikke har klart å rekruttere flere inn i yrket. Ikke bare fordi det hadde gjort arbeidsmiljøet bedre, men fordi det også vil være et klart konkurransefortrinn for de bedriftene som tør satse på kvinner. 

Men noe er på gang
Ingeborg-nettverket, oppkalt etter Norges første kvinnelige rørlegger, har vært et strålende initiativ. De har nå over 600 medlemmer, og flere strømmer til. Deres arbeid for at bedriftsledere skal legge til rette for en bedre kjønnsbalanse, er superviktig. De ser at kvinner rekrutterer kvinner, og startet i fjor en egen fadder- og mentorordning for kvinner som er nye i bransjen. Det finnes også solskinnshistorier i bransjen, som Søstrene Amundsen på Rosenhoff i Oslo. Rørleggerbedrifter ledes av to dyktige damer som er opptatt av å rekruttere kvinnelige lærlinger. Men vi behøver flere slike historier melder VVS Norge i en pressemelding.  

Vi trenger mange kvinnelige rørleggere. Ifølge likestillingsombudet er ikke miljøet på en arbeidsplass optimalt før minst 20 prosent av et kjønn er representert. Når vi vet at bare 1,5 prosent av rørleggerne våre er kvinner, forstår vi at det ligger et stort arbeid foran oss.

Like viktig som å rekruttere nye kvinner, er det å sørge for at de strålende jentene som allerede er blant oss, føler seg godt ivaretatt. Bedriftslederne må spørre seg: Hva kan vi gjøre bedre hos oss? Har vi arbeidsklær som passer begge kjønn? Har vi tilrettelagt for rørleggere som har eller skal ha barn? Finnes det egnede steder der kvinner kan skifte? Henger det ting på veggene som ikke bør henge der?

Og enda viktigere, vi må spørre kvinnene: Hva synes dere vi bør gjøre annerledes?

De kvinnene som i dag trives godt i jobben, må lyttes til, og heies fram. Vi må bruke dem som ambassadører, slik Ingeborg-nettverket har gjort. Vi må sørge for at unge, teknikk-interesserte jenter får høre om alt det gode yrket har å by på. 

Utdaterte holdninger til hva som er passende yrker for menn og kvinner, må gravlegges. Når vi ser at stadig flere menn velger tradisjonelt kvinnedominerte utdanninger, er det ingen grunn til at ikke kvinner skal gjøre det samme. 

Foreldre og rådgivere må vise en åpen holdning til hva som er et spennende yrke, og en mulig utdanningsvei. Unger som viser et praktisk eller teknisk talent, må få sjansen til å dyrke det, uten at noen forteller dem at de er annerledes, eller burde velge annerledes. Hvorfor ikke fortelle barna våre litt om hva det innebærer å være lærling? Er de klar over at det finnes et praktisk og etterspurt utdanningsløp der man til og med får betalt underveis?

Rørleggeryrket er godt betalt, og har faste og forutsigbare arbeidstider. Det er et yrke som har framtiden foran seg, og det er et stort behov for flere rørleggere i Norge. I et land som har vært et forbilde når det gjelder likestilling, bør vi ha store ambisjoner for en bedre kjønnsbalanse i faget vårt. Og når damene skal heies frem, må også gutta på banen, og hjelpe dem helt frem til målstreken. 

Vi i VVS Norge, Bademiljø og Comfort mener dette er en av bransjens store utfordringer de neste årene. Vi bør sette oss klare mål om økt andel kvinnelige rørleggere, og vi vil sette krav til at det jobbes konkret med dette.  

Et hovedmål for oss i VVS Norge er å skape positive endringer i markedet, og å ruste kjedene for fremtiden. Å rekruttere flere kvinnelige rørleggere, og samtidig ta skikkelig godt vare på de vi allerede har, mener vi er noe av det mest fremtidsrettede vi kan gjøre. La oss jobbe sammen for å få til dette, og la oss gjøre en skikkelig jobb. Slik rørleggere er kjent for å gjøre.