- Bransjen må bli mye flinkere til å selge inn billigere vannbårne varmeanlegg, sier Eli Heyerdahl Eide, fagsjef for energi og miljø ved Rørentreprenørene Norge.

Rørbransjen må tilby billigere vannbårne løsninger

Eli Heyerdahl Eide, fagsjef energi og miljø,Rørentreprenørene Norge

0

I artikkelen «Oppvarming med tappevann og viftekonvektor» på VVSforum, sier Tor Olsen at rørbransjen har vært konservative og manglet evne til å finne nye løsninger som er tilpasset lavere energibruk. Nå ønsker Eli Heyerdahl Eide, fagsjef energi og miljø i Rørentreprenørene Norge, å nyansere dette bildet.

– Historisk sett har rørbransjen lenge drevet med prefabrikkering, men utviklingen mot store totalentrepriser har gjort det vanskeligere å fortsette med det. Dessverre ser vi også at byggene planlegges dårligere enn før. Det er ikke rørleggerbedriftenes skyld at man bygger uten god nok planlegging i forkant, og at dårlig planlegging har ødelagt for muligheten til større grad av prefabrikkering. Vi bør bli tydeligere på å kommunisere at prefabrikkering er viktig for hele byggenæringen, sier Eide.

Må tidligere inn i prosjekteringen
Eide peker på at rørleggere ofte ikke er med tidlig nok i prosjekteringen for å finne de beste løsningene.

– “Eksperimentet” fra nittitallet med totalentrepriser har ført til at rådgivende ingeniører utarbeider kravspesifikasjoner, i stedet for å prosjektere. Dette har ført til at prefabrikkering er blitt vanskeligere fordi det ikke blir planlagt med tanke på de tekniske fagene fra prosjektets oppstart. Skal man lykkes med prefabrikkering må man planlegge bygget mye bedre, og tekniske fag må være med i prosjekteringen og utformingen av byggene for å finne de beste løsningene, sier hun.

– Det er ikke tvil om at vi må ta grep i byggeprosessene og innføre bedre planlegging. Prefabrikkering av sjakter og andre tekniske installasjoner er et godt tiltak som rasjonaliserer byggetid og kostnadene på tekniske løsninger, sier hun og tilføyer:

Tor Olsen, teknisk direktør i AF Energi & Miljøteknikk AS. Olsen mener rørbransjen har vært konservativ og har manglet evne til å finne nye løsninger som er tilpasset en virkelighet med lavere energibruk.

– Samtidig må vi finne standardiserte løsninger som er gjennomprøvd og som vi vet virker. Løsningen Olsen peker på i Bjørvika er gjort i mange år, men det er kombinasjonen av varmeløsninger og prefabrikkering av sjakter jeg liker spesielt godt i prosjektet.

Hun mener en annen utfordring er at man har mistet overblikket på prosjektene siden ingen ser VVS-fagene samlet.

– Sentralt i mer rasjonelle byggeprosesser står bedre planlegging slik at man kan spare penger i hele prosessen. Dette krever at man ser helhetlig også på varmeløsninger, og som rørbransje kan vi ikke sitte på gjerdet å se at andre bygger slike løsninger. Selv om vi har snakket om trerørsløsninger i mange år, er det fortsatt rørleggerbedrifter som ikke tør å ta slike løsninger i bruk. Vi må generelt bli flinkere til å ta i bruk nye løsninger, sier hun.

Må konkurrere på pris
Hun forteller at et hvert vannbårent system for oppvarming eller kjøling frigjør strøm til andre formål, og at bransjen må forstå sin rolle i elektrifiseringen.

– Det viktigste vi gjør nå er å sørge for å bygge løsninger som gjør at prisen på å installere et vannbårent system blir så lav at det blir en selvfølge å ta det i bruk. Vi må også begynne å snakke om at bygg skal ha fleksibilitetskrav slik at man kan bruke hva man vil til å forsyne byggene med energi. Jeg mener det burde være påbudt å bruke energifleksible løsninger for å redusere belastningene på strømnettet. Om ikke myndighetene krever det, må vi som bransje bli flinkere til å bygge vannbårne løsninger som er konkurransedyktige på pris.