Fem av de snart åtte lærlingene som for øyeblikket har læreplass i Buskerud: Fra venstre Marie Holmen J& A Rosenlund A/S Agnethe Nilsen Mester Rør AS Julie Dahl Thon & Co Helene Sondresen Holtefjell VVS AS Ida Emilia Josefin Meldgaard Comfort Lier Flis & bad. Foto: Marit Tøn.

Rørbransjen jubler med jentene

Fra å ikke ha jenter som lærlinger i rørleggerfaget i Buskerud, har de i løpet av tre år blitt seks, og snart åtte, lærlinger. Det gleder Marit Tøn, daglig leder for Rørentreprenørene Norge, avdeling Buskerud veldig.

0

Marit er også med i fadderordningen hos Ingeborg-nettverket. Et nettverk som nettopp inspirerer kvinner til å være med å utvikle fremtidens rørbransje, og som ønsker å representere kvinnelige rollemodeller i bransjen.

 Handler om faget
– Å rekruttere flere jenter, handler om framtiden for rørbransjen. Ved at flere totalt sett velger å bli rørleggere, desto høyere blir kompetansen. Mange sliter i dag med å finne kvalifisert arbeidskraft. Flere kvinner i bransjen er med andre ord en del av det  totale bildet.

– Dette bør også bedriftene innse og bidra til å endre ved å legge forholdene fysisk til rette for begge kjønn på arbeidsplassen, samt oppfordre kvinner til å søke jobber, sier Tøn.

Bedre arbeidsmiljø
Hun minner om at alle som har fått innslag av kvinnelige rørleggere på bedriften, kan melde om økt trivsel og bedre arbeidsmiljø.

– Det betyr at terskelen for å blir hjemme fra jobben blir høyere, at sykefraværet går ned og at folk gjerne står lenger i arbeid. I sum er dette en svært god investering for bedriften.

I tillegg til rekrutteringen, mener hun den store  de store utfordringen for bransjen i dag, er å kunne tilegne seg tilstrekkelig kompetanse i form av videreutdanning.. Dette er en bransje i enorm rask utvikling, og det er vanskelig å holde tritt med alt som skjer.

– Viser at det nytter
Også Eli Hermine Heyerdahl Eide, leder for Ingeborg-nettverket og fagsjef energi og miljø i Rørentreprenørene Norge, gleder seg over utviklingen.

– Når vi samtidig vet at hver tiende rørleggerlærling i Telemark nå er jenter, gir det håp om å oppnå målsetningen om 20% kvinner i bransjen totalt innen 2025 og 20% blant fagarbeiderne innen 2030, sier hun til VVSforum.

Skal en slik ambisjon innfris, er det viktig at jentene som skal velge yrkesretning vet om denne muligheten, at en karriere som rørlegger egner seg godt for begge kjønn.

– Bransjen trenger rørleggere av begge kjønn, og dette viser resultatet av det arbeidet som gjøres. Ved å få fram gode rollemodeller, vil det synliggjøre faget og tiltrekke seg enda flere jenter. Det er viktig å vite å vite at man ikke er alene i bransjen, og kvinner ønsker kvinnelige kollegaer, påpeker hun.

Må skape endringer
Heyerdahl Eide, som selv har gått gradene i faget, var med i ulike bransjenettverk på 80-tallet. Også den gangen var rekruttering av jenter til bransjen et tema.

– Men man kan ikke fortsette å gjøre ting på samme måte som før og samtidig forvente endringer. Det var jeg veldig klar på da jeg tok initiativ til Ingeborg-nettverket.

I dag er 98 prosent av fagarbeiderne i byggebransjen menn, og det er så godt som ingen jenter i ledende stillinger. Nøkkelen ligger i å få bedriftene selv til å ville ha endring, mener hun.

– Med 20 ulike partnere i nettverket, viser det at stadig flere kommer på banen. Vi er på rett vei, selv om det selvsagt tar tid. Jeg oppfordrer alle jenter – uansett i hvilken stilling – som er ansatt i mannsdominerte bransjer hvisker sine sjefer i øret om at de bør ansette flere jenter. Det tjener alle på, minner hun om.

Gutta på golvet
Men selv om lederne ønsker endring, er det ofte lang avstand derfra til ”golvet”. Derfor er det miljøene jentene skal jobbe i som må ta ansvar og ta dem i mot med respekt.

Også hun understreker at dette ikke handler om kjønnskamp, men om rørleggerbransjen.

– Bransjen trenger rekruttering, og jenter er en del av løsningen. Dette er et fag som egner seg like godt for begge kjønn, og som skaper en triveligere arbeidsplass.