Fra venstre salgssjef Denis Osmancevic i Interfil selskapet, og Vegard Ottesen som er faglig rådgiver og produktutvikler ved Interfil.

Reduserer klimaavtrykk med trerammer for ventilasjonsfiltre

- Vi ønsker å ha så lavt CO2-avtrykk som mulig

0

Interfil, Norges ledende filterprodusent, har bevisst satset på å utvikle miljøvennlige kvalitetsprodukter. Nå lanserer selskapet en ny og miljøvennlig treramme for sine ventilasjonsfiltre.

– Helst siden selskapets begynnelse har vi hovedsakelig produsert rammer av aluminium. Etter hvert så vi muligheten til å utvikle en ramme av furutre som en del av tiltakene for å redusere klimagassutslipp fra materialene vi bruker i produktene. Vi ser også at kravene til materialer, og da spesielt plastprodukter, bare blir strengere å strengere, sier Denis Osmancevic, salgssjef i selskapet.

Selskapet produserer omtrent 250.000 filter i året hvor 90 prosent leveres med aluminiumramme og 10 prosent leveres med treramme.

Furu har lenge vært brukt i bygningsmaterialer og møbler for å skape et godt innemiljø på grunn av sine naturlig desinfiserende og antiseptiske egenskaper. Selskapet gjennomførte en nøytral test der filter med fururamme ble brukt i et reelt testmiljø i en værhard kystkommune og konkluderte med at fururammer ikke har muggsoppvekst under bruk selv i fuktig klima.

Økende interesse
Han forteller at interessen for trerammer er økende fordi de er mer miljøvennlig å deponere.

– Fordelen med trerammer er at de kan brukes som en energikilde etter endt levetid. Dette er også en mer miljøvennlig ramme sammenlignet med plast, som er utbredt i andre løsninger. Vi ønsker å ha så lavt CO2-avtrykk som mulig på våre produkter.

– Foreløpig må vi importere treverket fra Finland, siden norsk furu har for mye kvist. Rammene er på 25 millimeter så det må være så godt som kvistfritt for at det skal være sterkt og stabilt nok. Kvalitet i produktene står naturligvis sentralt i alt vi driver med.

– Nå jobber vi med en lokal sag for å lage et kvistfritt materiale som gjør at av i kan produsere en treramme med lokalt treverk, avslutter Osmancevic.