Det blir fortsatt stor aktivitet i bygg- og anleggsmarkedet, mener David Lund i Prognosesenteret

Prognosesenteret spår fortsatt vekst i bygg- og anleggsmarkedet

Investeringene i bygg- og anleggsnæringen har vært rekordhøye tre år på rad. Men det stopper ikke der i følge Prognosesenterets senior makroanalytiker David Lund.

0

Prognosesenteret er et frittstående markedsanalyseforetak som har spesialisert sine tjenester til å omhandle markedsproblematikk knyttet til de europeiske bygge-, anleggs- og eiendomsmarkedene. Nylig arrangerte selskapet sitt årlige fagseminar i Clarion Hotel i Bjørvika i Oslo, og interessen var som vanlig svært stor i følge bygg.no.

Lund kunne berolige alle i bransjen med at de gode tidene vil fortsette, og varslet at det sannsynligvis går mot nye rekorder de kommende tre årene, selv om de tunge driverne på etterspørselssiden som befolkningsvekst, petroleumsinvesteringer og oljeinntekter ikke lenger bidrar til like sterk vekst i økonomien som før.

– Likevel er aktivitetsnivået i bygg- og anleggsnæringen rekordhøyt, fortalte han i sitt foredrag.

Helsebygg
Det er, i følge samfunnsanalytikeren, samferdselsinvesteringene som er det største lokomotivet i den norske bygg- og anleggsbransjen. Anleggsmarkedet øker raskt, da det er planlagt mange store samferdselsprosjekter.

– Nivåene innen bygg vil også fortsette å være høye, og det blir spesielt høy aktivitet innen helsebygg. Samtidig tror vi boliginvesteringene vil opprettholdes framover. Selv om det er bygd mye de siste årene har vi ikke forbygd oss, hverken når det gjelder næringsbygg eller boliger, sier Lund til bygg.no.

ROT-markedet
Prognosesenteret også tar med vedlikehold og markedet for renovering, ombygging og tilbygg i beregningene sine. Når boligmassene øker med en prosent i året og reallønnsveksten fortsetter å øke, brukes det også mer på renovering og oppussing, fortalte han.

Det samme gjelder private næringsbygg. Bedriftene har god økonomi, rentene er lave, sysselsettingen øker og kontorsysselsettingen øker.

– Den eneste negative tendensen vi kan se i ROT-markedet er at det morsommere å bygge nytt enn å totalrenovere.

Også Prognosesenteret-partner Bjørn-Erik Øye understreket at prognosene for bygg-og anleggsnæringen fortsetter å peke i samme retning som de har gjort de siste årene. For et halvt år siden forventet de en litt mer utflating og en nedgang innen yrkesbygg, men ser nå at det veies opp til fulle av flere helsebygg.

– De neste to til tre årene ser ut til å bli veldig hyggelige for byggesektoren, sa han, men setter samtidig et spørsmålstegn bak lønnsomheten, som har vært lav.