Andersen og Aksnes skal levere komplett rør leveranse med varme, kjøling, sprinkler og sanitær, som en totalunderentreprise for Betonmast Hære AS til Meglergården og Villa P på Bekkestua. Illustrasjon: Lund+Slaatto Arkitekter.

Prestisjeoppdrag til Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift

Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift AS har sikret seg betydelig oppdrag i det prestisjefulle Meglergården og Villa P i på Bekkestua, i Oslo.

0
I Meglergården bygges det 48 selveierleiligheter, pluss en egen fløy med 150 kvm service-/fellesarealer. Boligbebyggelse skal ligge over næringslokalet som en hestesko, omkringliggende en bakgård. Næringslokalet er solgt til Coop Vestviken. Villa P vil bestå av 20 villaleiligheter av høy kvalitet og en næringsdel. I tillegg kommer parkering under byggene. Prosjektet er tegnet av Lund+Slaatto Arkitekter, og skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2021.
– Vi leverer innvendig rørarbeider med plassbygd sanitæranlegg , gulvvarme og sprinkler (vanntåke i leiligheter), forteller Andersen og Aksnes sin prosjektleder Ørjan Sjåmo til VVSforum.
– Vanntåke er valgt fordi man ønsker skjulte sprinklerhoder i prefabdekker. Vår oppdragsgiver Betonmast Hæhre har god erfaring med dette fra andre prosjekter.
Varmeproduksjon skjer via en varmepumpe med energibrønner. Næringsarealer ferdigstilles med grunninstallasjoner.
Ventilasjon
Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift har rundt 40 ansatte og er en del av Instalco.  En annen Instalco-bedrift; Teknisk Ventilasjon i Trondheim har fått ventilasjonsleveransen. Samlet kontrakt for Instalco er ca 40 millioner kroner.