Å bytte oljefyr med varmepumpe er en svært etterspurt tjeneste for tiden, og i den forbindelse arrangerte Høiax i regi av Varmepumpeforeningen kurs for rørleggere, prosjektledere og installatører i bedriftens lokaler i Fredrikstad. På bildet ser vi kursholder David Zijdemans (t.v.) og Glenn Dyhr Petersen, produktsjef varmepumper hos Høiax.

Populært kurs om utskifting av oljefyr hos Høiax

Ny mulighet 14. mars:

0

– Dette viser hvor stort behovet er for å heve kompetansen og tryggheten rundt bytte av oljefyr, sier produktsjef Glenn Dyhr Petersen hos Høiax. Pågangen til kurset var så stor at det blir arrangert et nytt på samme sted 14. mars!

Høiax i Fredrikstad er Norges eldste produsent av varmtvannsberedere, og har i mange år også vært systemleverandør for rørsystemer, vannbåren varme og varmepumper.

Etter at Stortinget varslet at fossil oljefyring ville bli forbudt fra 1. januar 2020  – hvor det ikke lenger være tillatt å bruke fossil olje eller parafin til oppvarming av verken boliger eller bygg – har det vært gradvis økende etterspørsel i markedet for å bytte oljefyren til en mer miljøvennlige energikilde.

– I den anledning har vi sett at det har vært behov for kompetansepåfyll for det utøvende leddet, og vi inviterte derfor rørleggere, prosjektledere og installatører til kurs i regi av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), sier produktsjef varmepumper Glenn Dyhr Petersen.

Kurset fokuserer på hvordan du skifter ut en oljefyr med varmepumpe, og  responsen var over all forventning. Høiax måtte si nei til mange som ønsket å delta, derfor settes det opp et nytt og identisk kurs 14. mars. Også det vil foregå i deres egne lokaler i Fredrikstad, og med konsulent og bransjeveteran David Zijdemans som kursleder.

Erfaren bransjemann kursholder
Zijdemans går gjennom alle sider av prosessen – fra den første kontakten med kunden til jobben er gjort og overlevert – og deltagerne får en nyttig innsikt i hvilke typiske fallgruver de må unngå ved å gå fra en høy- til en lavtemperert varmekilde.

– Jeg forbereder kursdeltagerne på hva som kan møte dem der ute, og hva de må huske på. Mange er spesielt usikre i møtet med ettrørsystemer, jeg ønsker å ufarliggjøre prosessen og gjøre dem tryggere i arbeidet, sier han til VVSforum.

Godkjente NOVAP-forhandlere
Deltagerne avlegger en nettbasert eksamen i etterkant av kurset, og

ved å ha tatt kurs og bestått eksamen er en av kriteriene for å bli godkjent NOVAP-forhandler for å skifte ut oljefyr med varmepumpe.

– En slik godkjenning viser at du er kompetent til jobben, og er i mange tilfeller avgjørende for at du blir forespurt for oppdrag. NOVAP har egen søkbar liste på Varmepumpeinfo.no over alle rørleggere som har denne godkjenningen, som mange oppdragsgivere benytter når de skal finne en egnet bedrift i nærområdet, minner Dyhr Petersen om.

– Også ENOVA henviser til denne siden, så det er helt klart en stor fordel å gjennomføre et slikt kurs, legger han til.

Morten Syversen hos Kråkerøy Rør gir skryt til både arrangør Høiax og kursleder David Zijdemans for et bra opplegg og lærerikt innhold.

– Lærerikt og bra kurs!
– Jeg har byttet mange oljefyrer med varmepumper de siste årene, men likevel er det alltid nyttig med faglig påfyll. Man bli aldri utlært når det gjelder varme og energi. Derfor meldte jeg meg på kurset hos Høiax, sier Syversen og berømmer kursleder David Zijdemans for god gjennomføring.

Saken fortsetter under bildet:

Morten Syversen hos Kråkerøy Rør  var en deltagerne på det første kurset, og han skryter både av opplegget og innholdet. – Veldig lærerikt, konkluderer han.

Kråkerøy Rør regner Østfold som sitt primære nedslagsfelt, og han har tro på økt pågang etter å bytte energikilde i månedene framover.

– Fra nyttår er det jo ikke lenger lov å benytte fossilt brennstoff, og det er fortsatt  mange oljefyrer som skal erstattes innen den tid. Når Enova i tillegg har varslet at støtten reduseres ytterligere fra 1. juni, vil nok det føre til at ekstra mange vil ha det gjort innen for støttebeløpet reduseres.

– Vi har fortsatt kapasitet, men det er ingen grunn til å vente med å ta kontakt om man skal være på den sikre siden, minner han om

Neste mulighet i Fredrikstad er altså 14. mars!