Adm. Direktør for Caverion Norge AS, Knut Gaaserud.

Påstander om ulovlige arbeidsforhold ved nye Nasjonalmuseet

- Uriktig, hevder Caverion Norge

0

Statsbygg gransker alvorlige funn på byggeplassen til det nye Nasjonalmuseeet i Oslo, som er priset til 5,3 milliarder kroner. – Påstander om at arbeidere fra Litauen skal ha fått utbetalt 99 kroner er feil, skriver Caverion Norge på sin hjemmeside.

Statsbygg etterforsker om en gruppe litauiske arbeidere tjener under norsk minstelønn. Statsbygg beskriver funnene som alvorlige, melder NRK.

NRK har fått tilgang til arbeidskontrakter fra et litauisk selskap, der de ansattes eneste kontraktfestede lønn utgjør 45 kroner i timen.

I en rapport fra revisjonsfirmaet KPMG, kommer det fram at en av arbeidernes grunnlønn var nede i 26 kroner i timen. Rapporten ble først omtalt av Manifest tidsskrift.

Arbeiderne får mesteparten av lønnen betalt som tillegg. Nå granskes det hvor store tilleggene er, og om lønna til sammen utgjør norsk minstelønn på 184,36 kroner.

– Disse funnene er alvorlige. Vi bestilte denne rapporten basert på stikkprøver, og det så ut som om det var problemer med både riktig betaling og omfang av arbeidet, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NRK.

Statsbygg har leid inn arbeidsrettslige eksperter for å etterforske saken.

Claverion-gruppen er uenig
Selskapet bak kontraktene er underleverandør for det globale entreprenørkonsernet Caverion-gruppen, med 15.000 ansatte rundt om Europa.

Administrerende direktør Knut Gaaserud sier til NRK at arbeiderne får betalt lønnen de har krav på.

– Grunnlønnen er bare fastlønn. Når de kommer til Norge, får de to lønnskomponenter til: Variabel lønn og «daily allowance», eller dagpenger. Dette til sammen når norsk minstelønn, sier Gaaserud og ønsker granskingen velkommen.

Daglønnen betales ifølge Caverion rett inn på arbeidernes konto, og er dermed ikke med på lønnsslippene KPMG-rapporten er basert på. KPMG er derimot uenig i at dagpengene kan regnes som lønn.

Hevder påstander er feil
På egen hjemmeside, hevder Caverion at medieoppslag med påstander om at arbeidere fra Litauen skal ha fått utbetalt 99 kroner på Nasjonalmuseumet-prosjektet er feil. Caverion mener fremstillingen er unyansert og at uenigheten skyldes ulikt syn blant annet på rett til utbetaling av diett, utover reise og opphold.

”Caverion Litauen bekrefter at de har betalt en timelønn som tilsvarer norsk minstelønn. I tillegg til lønn har Caverion også betalt losji og alle reisekostnader for arbeiderne fra søsterselskapet”, skriver selskapet.

Stort behov for innleie
Videre hevdes det at på grunn av store forsinkelser og høyt tidspress i prosjektet, måtte Caverion Norge leie inn et betydelig antall arbeidere, herunder også fra deres søsterselskap i Litauen.

”Sistnevnte mener vi er en produksjonsbedrift, da Caverion Litauen har bekreftet at over 90 prosent av deres årlige omsetning er knyttet til nybygg og tjenester til ettermarkedet i hjemlandet. Vi laget en kontrakt med Caverion Litauen om at norsk lovgivning og gjeldende tariffavtaler skulle følges”,

Vil avvente granskningsrapport
Da Caverion Norge oppdaget at noen av arbeiderne fra deres søsterselskap ikke var fast ansatt, men innleid fra et annet selskap i Litauen, tok de tak i dette, og de innleide arbeiderne ble umiddelbart tilbudt fast ansettelse.

”Dette burde vi ha kontrollert”, understreker de, og påpeker samtidig atdersom denne skulle avdekke feil gjennom granskingen, vil de selvfølgelig rette opp i disse.