Glenn Dyhr Petersen, produktsjef varmepumper hos Høiax, (t.h) mener det nylig varslede ENOVA-kuttet i støttebeløp til varmepumper er uheldig. – Det er en reell fare for at mange ikke rekker å gjøre tiltak før beløpet reduseres, sier han – og får støte av VVS- konsulent, foreleser og kursholder David Zijdemans.

Overrasket over Enova-kutt

Vedtaket kan få en uønsket bieffekt:

0

For å få fortgang i utfasingen av fossilt brennstoff, har ENOVA lokket med vesentlige støtteordninger de siste årene. Det ble tidlig kommunisert at støtten ville bli  vesentlig redusert fra 1.1 2019 for deretter å bli borte ved årsskiftet til 2020.

Nå har de altså nylig varslet ytterligere kutt i støttesatsene fra 1. juni:
* Maksimalt støttebeløp til balansert ventilasjon endres fra 20 000,– til 15 000,–
* Maksimal støtte til biokjel endres fra 25 000,– til 10 000,–
* Maksimal støtte for væske-vann-varmepumpe endres fra 20 000,– til 10.000,–
* Maksimal støtte for luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe endres fra 10 000,– til 5000,–

* Samtidig fjernes den ekstra støtten som tidligere har blitt gitt til de som velger en varmepumpe med energimåler.

Økt salg av varmepumper
Begrunnelsen fra Enova er at flere av tiltakene de støtter i boligmarkedet viser en positiv utvikling.

Det vil med andre ord si at salget av varmepumper har økt betydelig de siste årene, og trenger derfor ikke i like stor grad starthjelp for å etablere seg i markedet.

– En viktig del av jobben vår er å vurdere når disse teknologiene kan klare seg med mindre hjelp eller helt på egne bein i markedet. De justeringene vi gjør nå gir oss rom for å bruke mer penger på andre gode boligtiltak, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova.

Bare i 2018 ble det utbetalt støtte til over 5000 varmepumper gjennom Enovatilskuddet. Det var en økning på cirka 50 prosent sammenlignet med året før, sier hun.

Knapphet i markedet
For å få gammel støttesats må disse tiltakene både være gjennomført og registrert hos Enova før 1. juni i år. Dette vil føre til stor pågang i markedet, og det er en reell fare for at mange ikke rekker å installere pumpe før beløpet reduseres.

– Det var et bra rush før nyttår, for at man skulle få full uttelling på støtteordningen. Det var imidlertid en situasjon som var forutsigbart, og leverandørene og rørleggerne kunne innordne seg den økte pågangen alle visste ville komme. Nå er imidlertid situasjonen en annen, påpeker Glenn Dyhr Petersen, produksjonssjef varmepumper hos Høiax.

– Tiden er knapp fram til 1. juni, og om det samme rushet oppstår nå, vil det fort oppstå et kapasitetsproblem både på produkter og ikke minst monteringskapasitet.

Kan justere lagerbeholdningen
Dyhr Petersen understreker at  Høiax, som er en ledende systemleverandør for varmtvannsberedere, rørsystemer, vannbåren varme og varmepumper, har stor lagerbeholdning, og har også mulighet til å oppjustere det ved behov.

– Men vi kan ikke gjøre tiltak innen vi ser at behovet er der, påpeker han.

Han frykter derimot at flaskehalsen vil være hos de som skal utføre installasjonene.

– Uansett er dette en beslutning fra Enova som er | og som virker unødvendig, sier han.

Får støtte
Produktsjefen får støtte av konsulent, foreleser og kursholderen David Zijdemans, som har lang erfaring i VVS-bransjen.

– Det er dumt at det skjer så plutselig og med så kort varsel. I motsetning til de tidligere kuttene som hele tiden har vært kjent, gjør dette grepet fra Enova situasjonen uforutsigbar. Vi risikerer at mange ikke rekker å gjøre tiltaket innen fristens utløp. Det er ikke så enkelt å bare kaste seg rundt, sier han.

– En annen, uheldig konsekvens, kan være at mange velger en kortsiktig løsning og erstatter nåværende oljefyring med elektrisitet. Det vil i tilfelle gi effektøkning i strømnettet som ikke er ønskelig i følge Enova! Dermed risikerer de at vedtaket får en uønsket bieffekt!