OSO Hotwater og adm.direktør Roy Magnussen ble frikjent i Oslo tingrett for ansvar etter en rekke branner i deres beredere.

Oso Hotwater vant rettsaken mot italiensk underleverandør

Familiebedriften Oso Hotwater fra Hokksund ble frikjent i Oslo tingrett for ansvar etter en rekke branner i deres beredere.

0

Dette er en sak som strekker seg helt tilbake til 1913. Da kom de første meldingene om branner og branntilløp i varmtvannsberedere levert av Oso. Det ble snart avdekket en feil i en strømkontakt levert av den italienske underleverandøren Min-Tec Industriale.

I følge Teknisk Ukeblad mente Oso at 32.000 varmtvannsberedere i Super S-serien produsert i 2009 og 2010 var rammet av feilen, og startet en storstilt

tilbakekalling av produktet. Men så sent som i 2016 omkom en eldre kvinne i Harstad i en brann som knyttes til den samme berederen.

Krav på 37 millioner
I oktober møttes Oso og deres forsikringsselskap Gjensidige den italienske underleverandøren i Oslo byrett, for å avgjøre hvem som er ansvarlig for brannene som er oppstått på grunn av produktfeilen.

Oso hevder at tilbakekallingene totalt har kostet selskapet 3,5 millioner kroner, mens Gjensidige har mottatt 74 forsikringskrav etter branner i varmtvannsberedere fra Oso. De totale kostnadene er blitt anslått til 37 millioner kroner, og forsikringsselskapet har krevd det italienske selskapet for 28,4 millioner for til sammen 52 skadetilfeller, skriver TU.

Oso har ikke spesifisert beløpet, men krever erstatning for eventuelle krav som måtte gå ut over de 30 millionene forsikringen hos Gjensidige dekker, og for kostnadene til tilbakekallingen.

Min-Tec avviser alle krav, og mener de ikke er ansvarlige for produktfeilen.

Knusende dom
Oslo tingrett har nå avsagt sin dom, og konkluderer med at det etter produktansvarsloven er Min-Tec som er nærmest til å bære ansvaret, og at Oso ikke kunne gjort noe for å forhindre situasjonen som har oppstått.

Retten peker blant annet på mangelfulle testprosedyrer hos Min-Tec, og svakheter ved den aktuelle kontakten som kan skyldes at det er brukt uoriginalt verktøy til krympingen. Det legger et enda større ansvar på Min-Tec, skriver dommeren.

Dommen konkluderer med at ”Det at så mange kabler med feil ble levert uten at det ble oppdaget av Min-Tec kan ikke forklares med noe annet enn at det enten ikke var på plass tilstrekkelige prosedyrer, eller at disse ikke var fulgt. Begge deler vil etter rettens syn være uaktsomt. Uansett uaktsomhet er det på det rene at korrekt sammenpressing av koblingene helt og fullt er noe Min-Tec var ansvarlig for og hadde kontroll over».

Gjensidige håper nå de kan bli enig med sin mortpart uten noen flere rettsrunder.

Det er usikkert om Min-Tec vil anke dommen, og den er således ennå ikke rettskraftig.