- Det ligger ikke noe dramatikk i sammenslåingen, men det oppleves naturlig nok som en stor endring internt, sier konsernsjef Asbjørn Vennebo hos Dahl optimere Norge til VVSforum. Gjennom etableringen av konsernadministrasjonen, har de fått mer ansvar i Norge enn tidligere, som han ser på som et positivt resultat av omorganiseringen.

– Ingen oppsigelser som følge av sammenslåingen

Optimera Dahl Norge: - Oppretter konsernadministrasjon med noen få nøkkelpersoner

0

Sist uke ble det kjent at Brødrene Dahl og Optimera samles i en felles konsernstruktur gjennom Dahl Optimera Norge. Den nyutnevnte konsernsjefen Asbjørn Vennebo legger ikke skjul på at det er nysgjerrighet både internt og i markedet om det blir store endringer i de to organisasjonene.

Det kan han herved avkrefte.

– Vi har ingen planer om verken oppsigelser eller store kostnadsreduksjoner. Både Optimera og Brødrene Dahl er veldrevne organisasjoner som i utgangspunktet videreføres som i dag, sier han.

Samtidig skal de hente ut synergieffekter på områder hvor dette er naturlig, og Vennebo ser ikke bort fra at et fåtall medarbeidere vil få nye arbeidsoppgaver.

– Det er ingen dramatikk i dette. Om det viser seg at antall ansatte bør reduseres noe, vil dette bli tatt gjennom naturlige avganger. Men det vil tiden vise, understreker han.

Konsernadministrasjon
Optimera og Brødrene Dahl, som begge er eid av franske Saint-Gobain, vil fortsette som separate, juridiske virksomheter med fullt resultatansvar og eksisterende merkevarer. Nå bygges det en liten konsernadministrasjon bestående av noen få nøkkelpersoner på toppen, som skal håndtere ulike fellesfunksjoner for de to selskapene.

– I tillegg blir det noen områder vi kommer til å samordne, men som de ansatte vil ta hånd om på begge steder som i dag.

IT er et naturlig område å ha fokus på. Selv om Optimera og Brødrene Dahl har mye felles løsninger, er de ulikt satt opp. Her vil være mye å spare på å sette opp felles systemer, mener han.

– Dessuten er det knapphet på å få tak i folk med rett kompetanse innen dette området, som vi nå vil kunne dele.

Felles utvikling
Når konsernsjefen tenker synergier, handler det ikke bare om hvordan de kan spare kostnader ved å effektivisere. Det handler like mye om felles utvikling. Han trekker i den anledning fram stadig økende krav om sporbarhet, dokumentasjon og 3D-programmer.

– I framtiden vil vi kunne møte kundene på en annen måte digitalt, som understøtter bærekraft og det grønne skiftet. På slike områder vil vi kunne utvikle felles løsninger for begge selskapene som igjen er kostnadsbesparende.

– Men samtidig vil vi nok bruke mer ressurser på disse områdene i årene som kommer, da framtidsbehovet vil akselerer, legger han til.

Godt i gang
Vennebo, som kommer fra jobben som administrerende direktør i Optimera, er godt i gang med sin nye funksjon – og kan fortelle om travle dager den siste uken.

– Jeg har blant annet gjennomført ledermøte og hatt en-til-en-samtale med ledere og nøkkelmedarbeidere. Dette ble tilkjennegjort på samme tidspunkt i begge organisasjonene, og det er naturlig nok et stort informasjonsbehov som vi forsøker å dekke så godt vi kan.

Men også fra kundesiden er det nysgjerrighet på hva som skjer. Heller ikke kundene vil merke spesielt mye, forteller han.

– Vi kommer ikke til å bytte strategi i de ulike markedssegmentene, slik at man på kort sikt vil ikke vil merke noen endring. Tilpasninger som eventuelt vil skje på lang sikt, vil først og fremst styres av at markedene er i endring.

Økt konsolidering
– I alle deler av markedet – både når det gjelder de tradisjonelle byggevarene Optimera tilbyr eller VVS-produkter gjennom som leveres gjennom Brødrene Dahl – har det vært, og er fortsatt, økt konsolidering på kundesiden. I tillegg ser vi en økt grad av profesjonalisering og digitalisering, spesielt i VVS-bransjen. Dette er en utvikling vi selvsagt følger tett og posisjonerer oss i forhold til. Men når det gjelder de mye omtalte bransjeglidningene, kommer vi ikke til å gjøre strategiendringer i forhold til hvordan vi vil betjene markedet.

På anleggssiden, derimot, mener han det er naturlig at de to selskapene vil gjøre felles framstøt i tiden framover.

Han kan ikke gi et konkret svar på når organisasjonen vil være optimalisert, men at de vil ta det stegvis.

– Vi kommer til å ta beslutninger om IT-løsninger om ikke lenge, som vil gjelde for de neste 2-3 årene. Ellers vil vi bruke det neste året på å få på plass nøkkelmedarbeiderne. Ut over det, har vi ingen eksakt framdriftsplan, men i løpet av en treårsperiode vil nok de fleste brikkene ha falt på plass.