Torkil Skancke Hansen, CEO for Assemblin AS.

– Vi opplever en bransje med positiv utvikling og færre konflikter

Høy aktivitet gir tøff konkurranse om de beste medarbeiderne:

0

Rørleggerbransjen har hatt flere år med sterk vekst, nå opplever Assemblin, en av landets største entreprenører, utfordringer med tilgang på arbeidskraft.

– Markedet har hatt en positiv utvikling det siste året, med høy aktivitet og tidenes ordrebøker. Vi har alle fag, men er størst på rør og elektro hvor det har vært en veldig bra utvikling i begge avdelingene. Selv om boligmarkedet har roet seg litt, ser vi økende aktivitet innen offentlig sektor, da spesielt helsebygg og skole, sier Torkil Skancke Hansen, CEO for Assemblin AS. Den norske entreprenøren er en del av det nordiske Assemblin-konsernet, som til sammen omsetter for 8,2 milliarder kroner og har 5.700 medarbeidere på 100 steder i Norden.

Den største utfordringen for selskapet er å få tak i dyktige og erfarne håndverkere.

– Vi har relativt god tilgang på funksjonærer fra Høyskolene og teknisk fagskole, KEM. På montørsiden er det også grei tilgang på lærlinger, og vi har omtrent 100 lærlinger totalt. Det som derimot er vanskelig er å få tak i ferdig utdannende rørleggere og elektrikere, sier han.

Svenskene drar tilbake
Han forteller at dette kommer av at markedet både i Sverige og Norge er svært bra samtidig.

– Jeg sitter i den nordiske ledergruppen i Assemblin, og dette er første gangen i min karriere at vi ser at begge landene har høykonjunktur samtidig. Mange dyktige svenske rørleggere har derfor reist tilbake, og vi må lengre ut i Europa for å finne gode håndverkere. Dette medfører språkbarriere og andre utfordringer, forteller han.

Skancke Hansen mener at unge mennesker er fremtiden og at rekruttering er viktig.

– Vi jobber med rekruttering og HR hele tiden. HR-sjefen jobber mot høyskoler og tekniske fagskoler for å få tak i ingeniører og teknisk personell. En annen jobber med rekruttering av lærlinger fra skolene. Det er fortsatt mangel på erfarne håndverkere i hele bransjen og en utfordring å finne gode folk, sier han.

Færre konflikter i bransjen
Han peker på at konfliktnivået i bransjen har vært fallende de siste årene og at bransjen selv kan gjøre mye for å fortsette den positive utviklingen.

– Jeg opplever at det er færre konflikter sammenlignet med for 10 år siden. Vi ser dette på nøkkeltall, som utestående fordringer og tvister. Det er færre utestående fordringer og vi har veldig få tvister. Jeg synes det har bedret seg og at bransjen er blitt mer løsningsorientert. Det er fortsatt mye å hente på drift og kommunikasjon på byggeplassen for å unngå tvister, men utviklingen er positiv, sier han.

– Vi er opptatt av vår egen adferd, og alle må se seg selv i speilet. Man må ha en felles forståelse av hvordan man jobber i prosjektene og på byggeplassen. Alle kan være med på å redusere konfliktnivået, avslutter Skancke Hansen.